Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

W tym roku dzięki Programowi Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pod nazwą „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” licealiści otrzymają nową pracownię – odnawialne źródła energii. Zadanie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 82 500 zł, z tego 75 000 zł stanowi dotacja. Z pozyskanych funduszy podczas wakacji została wyremontowana klasa, a teraz czekamy na dostawę nowych mebli i pomocy dydaktycznych. Pracownia będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć warsztatowych, przygotowywania tematycznych projektów, prezentacji multimedialnych, ekolekcji. Jej wyposażenie da możliwość łączenia wiedzy zdobytej na różnych zajęciach edukacyjnych, m.in. biologii, chemii, fizyce, geografii.
Dzięki temu uczniowie łatwiej zrozumieją najważniejsze zagrożenia i szanse wynikające z zastosowania paliw kopalnych i OZE.

Rekomendowane wpisy

Skip to content