Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Na naszym koncie kolejny sukces projektowy. Tym razem szkoła podstawowa wzięła udział w programie konkursowym Lasów Państwowych „Klasa z drewna”. Nasz projekt zyskał akceptację komisji – dzięki temu znaleźliśmy się na liście laureatów wśród 106 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. W planach jest budowa wiaty edukacyjnej, instalacja tablic informacyjnych oraz zakup różnego rodzaju gier dydaktycznych o tematyce związanej z florą i fauną leśną. Uczniowie będą mogli zobaczyć budki lęgowe, karmniki, poidełka dla ptaków oraz domki dla owadów. Całość naszego projektu opiewa na blisko 120 000 zł, a środki pochodzą z Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. „W Klasie z drewna” prowadzone będą zajęcia tematyczne, lekcje biologii i przyrody, spotkania z leśnikami i ludźmi związanymi z gospodarką leśną.
Dzięki zaplanowanej infrastrukturze uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat lasów, łatwiej zrozumieją zależności pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska, a przede wszystkim będą kształtować właściwe postawy proekologiczne.

Rekomendowane wpisy

Skip to content