Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Plan dnia w internacie

Rozkład dnia:

Pobudka godz. 6:45

Toaleta poranna  od 6:45 do 7:00

Śniadanie w godz. od 7:00 do 7:30

Sprzątanie pokoi  od 7:30 do 7:45

Wyjście do szkoły od 7:45 do 8:00

W godzinach od 8:00 do 14:00 internat jest zamknięty dla wychowanków

Obiad w godz. od 14:00 do 15:00

Czas wolny  od 15:00 do 17:30

Kolacja w godz. od 17:30 do 18:00

Nauka własna od 18:00 do 21:00

Toaleta wieczorna 21:00 – 22:00

Cisza nocna w godz. od 22:00 do 6:45. W godzinach ciszy nocnej internat jest zamknięty. 

  1. Każde wyjście z internatu poza czasem wolnym musi być uzgodnione z dyżurnym wychowawcą. 
  1. Wychodząc z internatu należy wpisać się do zeszytu wyjść.
  1. W dniu wyjazdowym dyżur dzienny w holu pełniony jest w godzinach 12:00 – 14:00.
Skip to content