Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Informacje ogólne

GODZINY PRACY:
codziennie w dni pracy szkoły w godzinach 6.40 – 16.00
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:
• Agnieszka Stanulewicz
• Joanna Borowiak
• Joanna Proszyk
• Paulina Urbaniak
Do świetlicy uczęszczają uczniowie, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom przed i po lekcjach.
Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy oraz jej zadania określa statut szkoły.

Skip to content