Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Stan wpłat za wyżywienie w internacie

Szanowni Państwo, bardzo prosimy o sprawdzenie wpłat za marzec za wyżywienie w internacie. Znak „-” oznacza zaległość. Przypominamy, że termin opłat upływa 10. 03. 2023. Zestawienie zostało sporządzone na podstawie wyciągu bankowego z dnia  15.03. 2023 r. 
W roku szkolnym 2022/2023 dzienna stawka wyżywieniowa wynosi 17 zł. Każdy uczeń podczas zakwaterowania otrzymał swój numer identyfikacyjny. Jeżeli wychowanek nie zna swojego numeru, może poprosić wychowawcę internatu o jego podanie. Bardzo prosimy o regularne dokonywanie wpłat. 
OBIADY III-2_pobierz PDF
 
 
 
 

Odpisy za wyżywienie w internacie

 1. Chcąc skorzystać z odpisów za obiady lub wyżywienie w internacie uczeń lub jego rodzice muszą z wyprzedzeniem zgłosić nieobecność.
 2. Zgłoszenia dokonuje się osobiście u intendenta lub dzwoniąc pod numer 95 759 63 48. Wychowankowie internatu mogą wpisać się do ZESZYTU ODPISÓW pozostawiając obowiązkowo u wychowawcy karnet obiadowy do wykreślenia odpisu.
 3. Przy dokonaniu u intendenta osobistego zgłoszenia odpisu spowodowanego planowaną nieobecnością wychowanek internatu musi zgłosić się z karnetem żywieniowym w celu wykreślenia dni odpisu. Nie dotyczy to nieobecności losowych zgłaszanych telefonicznie.
 4. Odpis za wyżywienie jest możliwy jeżeli nieobecność została zgłoszona:                           –  trzy dni wcześniej –dotyczy nieobecności planowanej (np. wycieczka),                 – jeden dzień – dotyczy nieobecności losowej  (np. choroba).
 1. Niedotrzymanie w/w terminów może skutkować brakiem odpisu.
 2. W przypadku zgłoszenia nieobecności w tym samym dniu co nieobecność, nie ma możliwości dokonania odpisu.
 3. Szczegółowych informacji na temat opłat za obiady i wyżywienie udziela intendent.
 4. Na stronie internetowej ZS w Rzepinie w zakładce INTERNAT co miesiąc będzie publikowana lista, na której można sprawdzić stan wpłat
  za wyżywienie uczniów zakwaterowanych w internacie w Rzepinie.
 5. Wpłaty dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto:                – obiady dwudaniowe i wyżywienie w internacie:                                                     68 8371 0009 0001 8151 2000 0190
 1. Za zgłoszenie nieobecności odpowiedzialny jest uczeń lub jego rodzic.
Skip to content