Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Rezygnacja z internatu

Szanowni Państwo, planowaną rezygnację z internatu należy zgłosić szkolnemu intendentowi z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Jest to szczególnie ważne jeżeli rezygnacja następuje z początkiem lub końcem danego miesiąca ze względu na naliczanie opłat.  Brak informacji spowoduje naliczenie stałej opłaty za internat wraz z początkiem miesiąca jeżeli nie będzie zgłoszenia. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady.

Stawki opłat w internacie

W roku szkolnym 2023/2024 :
– dzienna stawka wyżywieniowa wynosi 17 zł,
– opłata miesięczna za pobyt w internacie 80 zł.
Wysokość opłaty za wyżywienie zależna jest od ilości dni pobytu w internacie, natomiast tzw. miejscówka jest stałą opłatą miesięczną.
Każdy uczeń otrzyma w pierwszym tygodniu indywidualny numer do wpłat. Opłaty muszą być dokonane do 10 dnia każdego miesiąca. Ze względu na to, że są one robione w systemie nie ma możliwości przesunięcia terminu wpłat. Stan konta każdy będzie mieć możliwość sprawdzić w dzienniku VULCAN.
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat, ponieważ dwukrotne opóźnienie może skutkować usunięciem z internatu.
                                            
 
 
 
 

Odpisy za wyżywienie w internacie

  1. Chcąc skorzystać z odpisów za obiady lub wyżywienie w internacie uczeń lub jego rodzice muszą z wyprzedzeniem zgłosić nieobecność.
  2. Zgłoszenia dokonuje się osobiście u intendenta lub dzwoniąc pod numer 95 759 63 48. Wychowankowie internatu mogą wpisać się do ZESZYTU ODPISÓW pozostawiając obowiązkowo u wychowawcy karnet obiadowy do wykreślenia odpisu.
  3. Przy dokonaniu u intendenta osobistego zgłoszenia odpisu spowodowanego planowaną nieobecnością wychowanek internatu musi zgłosić się z karnetem żywieniowym w celu wykreślenia dni odpisu. Nie dotyczy to nieobecności losowych zgłaszanych telefonicznie.
  4. Odpis za wyżywienie jest możliwy jeżeli nieobecność została zgłoszona intendentowi.
  5. W przypadku zgłoszenia nieobecności w tym samym dniu co nieobecność, nie ma możliwości dokonania odpisu.
  6. Szczegółowych informacji na temat opłat za obiady i wyżywienie udziela intendent.
  7. Saldo wpłat należy kontrolować w dzienniku elektronicznym.
  8. Wpłaty dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na indywidualne konto.
  9.  Za zgłoszenie nieobecności odpowiedzialny jest uczeń lub jego rodzic.
Skip to content