Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

UWAGA, SPOTKANIE  

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną naukę w oddziale przygotowania wojskowego, na spotkanie informacyjne 24 sierpnia, o godz. 12.00 w auli ZS (budynek przy rondzie).

W planie spotkania m.in.:
– warunki i zasady umundurowania uczniów,
– regulamin mundurowy,
– program szkolenia w OPW,
– przedstawienie kadry pedagogicznej i instruktorskiej,
– zasady obowiązujące podczas zajęć praktycznych i wyjazdów szkoleniowych,
– organizacja ślubowania.

 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W RZEPINIE NA ROK SZKOLNY 2023-2024

W związku z dużym zainteresowaniem klasą akademicką Dyrektor Szkoły podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego oddziału klasy akademickiej połączonej z klasą medialną. W oddziale A2 w zakresie rozszerzonym realizowane będą dwa przedmioty – język obcy wiodący (angielski lub niemiecki) oraz język polski.

Lista kandydatów przyjętych do klas I LO w roku szkolnym 2023-20244_POBIERZ PDF

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W RZEPINIE NA ROK SZKOLNY 2023-2024

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas I LO w roku szkolnym 2023-20244_ POBIERZ PDF

Przypominamy, że kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klas I LO zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole w terminie od 17 do 20 lipca 2023 r.  w  godz. 9.00 – 15.00. 

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych zostanie opublikowana 21 lipca 2023 r.

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – II TURA

Lista osób, które uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (II tura) i przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji do OPW_POBIERZ PDF

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – I TURA

Lista osób, które uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (I tura) i przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji do OPW_ POBIERZ PDF

UWAGA KANDYDACI DO KLASY WOJSKOWEJ

Przypominamy, że 6 czerwca (wtorek) odbędą się próby sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego.
Najważniejsze informacje:
* II tura prób sprawności fizycznej dla osób nieobecnych w dniu 6 czerwca odbędzie się        5 lipca 2023 r. o godz. 8.30
* kandydaci zgłaszają się o godz. 8.30 w punkcie rejestracyjnym przy głównym wejściu do hali widowiskowo-sportowej
* obowiązuje strój sportowy
* warunkiem dopuszczenia do próby sprawności fizycznej jest dostarczenie (najpóźniej w dniu egzaminu) zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia
* prosimy o zabranie ze sobą wody do picia
DO ZOBACZENIA

Oferta edukacyjna

Informacje o klasie

Profil przygotowujący uczniów do studiów na wydziałach najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty do wyboru na poziomie rozszerzonym.

 • język angielski
 • matematyka/język polski/wiedza o społeczeństwie
 • geografia/biologia/fizyka/chemia/historia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • język obcy (wiodący)
 • geografia

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Współpraca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Oddział TVP 3 w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach
 • Teatr Nowy w Poznaniu
 • Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Przedmioty dodatkowe: 

 • warsztaty teatralne i dziennikarskie

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Wycieczki krajowe i zagraniczne
 • Wyjazdy do teatrów, warsztaty tematyczne
 • Tutoring
 • Udział w wykładach i warsztatach na UAM  w Poznaniu
 • Warsztaty dziennikarskie w TVP
 • Lekcje muzealne i w galeriach sztuki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Udział w konkursach wiedzy, recytatorskich, literackich i olimpiadach
 • Działalność w szkolnym Kole Wolontariatu

Informacje o klasie

Nauka w tej klasie gwarantuje dobre przygotowanie do studiów na wielu kierunkach np. turystyka, nauki społeczne, prawo, studia wojskowe, bezpieczeństwo narodowe.

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym.

 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia/geografia/fizyka/chemia/historia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja policyjna
 • elementy prawa
 • samoobrona

Współpraca

 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.,
 • Powiatowa Komenda Policji w Słubicach,
 • Komisariat Policji w Rzepinie,
 • Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach,
 • Placówka Straży Granicznej w Świecku

Co jeszcze warto wiedzieć:

 • Nauka samoobrony, strzelania, musztry
 • Profesjonalny sprzęt do nauki samoobrony i technik interwencji,
 • Reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich
 • Umundurowanie,
 • Obozy stacjonarne i wyjazdowe,
 • Udział w zawodach sportowych.

Informacje o klasie

Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na studiach humanistycznych i pedagogicznych, takich jak m.in. pedagogika, oligofrenopedagogika, socjologia, resocjalizacja, psychologia.

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty do wyboru na poziomie rozszerzonym.

 • matematyka/język polski/wiedza o społeczeństwie
 • geografia/biologia/chemia/fizyka/historia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • język obcy (wiodący)
 • biologia

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty uzupełniające:

 • pedagogika
 • psychologia

Współpraca

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach
 • Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Słubicach
 • Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim
 • Przedszkola Samorządowe nr 2 i nr 3 w Rzepinie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Rzepinie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” w Rzepinie
 • Ośrodki dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Praktyki w rzepińskich przedszkolach
 • Praktyki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzepinie
 • Warsztaty pedagogiczne
 • Organizacja imprez i pikników dla osób z niepełnosprawnością
 • Organizacja akcji charytatywnych (Mikołaj dla Afryki, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mikołajki dla podopiecznych ośrodków dla osób z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje muzyczne
 • Wyjazdy profilowe

Informacje o klasie

Kadeci kończący oddział przygotowania wojskowego ubiegają się o przyjęcie na studia wojskowe, służą w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz innych jednostkach wojskowych.

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym.

 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia/geografia/chemia/fizyka/historia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski (wiodący)
 • język niemiecki (jako drugi język)
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty dodatkowe:

 • przygotowanie wojskowe
 • wojskowe dni szkoleniowe
 • pomoc przedmedyczna z elementami ratownictwa
 • musztra indywidualna i zbiorowa

Współpraca

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Centralne Wojskowe Centrum rekrutacji w Warszawie
 • 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 • 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Miedzyrzeczu
 • 3. Flotylla Okrętów w Gdyni
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wielkopolskim

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Podczas rekrutacji do klasy wojskowej uczeń musi przystąpić do próby sprawności fizycznej
 • Przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej obowiązkowo należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w klasie wymagającej podejmowania wzmożonego wysiłku fizycznego
 • Skrócony czas składania podań: od 15 maja do 31 maja 2023 r.
 • Nauka samoobrony i strzelania
 • Profesjonalny sprzęt do praktycznego szkolenia wojskowego,
 • Umundurowanie,
 • Zajęcia poligonowe,
 • Nauka musztry,
 • Udział w zawodach sportowo-obronnych
 • Uroczyste ślubowanie
 • Certyfikat ukończenia nauki w oddziale przygotowania wojskowego

Informacje o klasie:

klasa w której rozwijane są kompetencje w zakresie komunikowania się, współpracy, krytycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz świadomego tworzenia i wykorzystywania informacji. Powstaje z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość ze środkami masowego przekazu. Profil przygotowujący uczniów do studiów na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja i media. kulturoznawstwo kulturoznawstwo.

Przedmioty rozszerzone: 

Uczniowie realizują obowiązkowo dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • historia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji:

 • język polski
 • historia

Języki obce, do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty dodatkowe:

 • edukacja medialna
 • komunikacja w mediach społecznościowych

Współpraca:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
 • Oddział TVP3 w Poznaniu
 • Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Lubuski Teatr w Zielonej Górze
 • Redakcja Gazety Lubuskiej
 • Collegium Polonicum w Słubicach

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • udział w warsztatach dziennikarskich
 • zajęcia z emisji głosu
 • warsztaty fotograficzne
 • zajęcia praktyczne rozwijające kompetencje cyfrowe
 • udział w konkursach i olimpiadach tematycznych
 • wycieczki do redakcji prasowych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • możliwość realizacji projektów edukacyjno-artystycznych

Informacje o klasie:

Stworzona z myślą o młodzieży chcącej rozwijać swoje zainteresowania z zakresu dietetyki, fitnessu, edukacji zdrowotnej, biologii oraz elementów masażu rehabilitacyjnego. Absolwenci mogą kontynuować naukę na atrakcyjnych kierunkach kształcenia: biologia, medycyna, fizjoterapia, dietetyka, AWF, diagnostyka sportowa. Propozycja dla uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z aktywnością fizyczną w branży fitness, trenerów personalnych, dietetyków, fizjoterpeutów.

Przedmioty rozszerzone:

Uczniowie obowiązkowo realizują dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • biologia
 • geografia

Przedmioty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji:

 • biologia
 • geografia

Języki obce do wyboru:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski (jako drugi język)

Przedmioty dodatkowe:

 • dietetyka i rekreacja ruchowa
 • zajęcia fitness

Współpraca:

 • trenerzy personalni
 • instruktorzy fitness
 • dietetycy
 • fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • udział w warsztatach tematycznych, m.in. techniki masażu
 • spotkanie z ciekawymi ludźmi
 • obozy szkoleniowe
 • wyjazdy, targi i pokazy tematyczne
 • udział w konkursach i olimpiadach profilowych
 • zajęcia z różnych form uprawiania ruchu: step cardio aerobic, streching, fit ball. crossfit, zumba, aerobik
 • możliwość realizacji projektów

Ważne informacje

1.

Składanie podań do oddziału przygotowania wojskowego (podpisane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego):

od 15 maja do 31 maja 2023 r.

do godz. 15.00

2.

Składanie podań do pozostałych klas:

od 15 maja do 21 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty):

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego:

6 czerwca 2023 r.

5.

Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej:

12 czerwca 2023 r.

6.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia:

17 lipca 2023 r.

7.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki:

od 17 lipca do 20 lipca 2023 r.

8.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

21 lipca 2023 r., godz. 12.00

Zasady rekrutacji_POBIERZ PDF

 

Zasady rekrutacji

do  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

 w  Zespole Szkół w Rzepinie

na rok szkolny 2023/2024

 

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

2. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rzepinie.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

  3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor ZS w Rzepinie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), w której skład wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tej szkoły, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza:
 5. listę kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej;
 6. listę kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym;
 7. informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej;
 8. informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom w trakcie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego;
 9. listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
 10. protokoły postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

4. Dokumenty

Wymagane:

 1. Podanie o przyjęcie potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Deklarację przystąpienia do klasy mundurowej (w przypadku, gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do klasy o profilu policyjnym lub do oddziału przygotowania wojskowego).
 3. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku, gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do klasy o profilu policyjnym lub do oddziału przygotowania wojskowego).
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzone kopie tych dokumentów.
 5. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły po zakwalifikowaniu przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy dostarczyć:
 6. oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 7. kartę zdrowia;
 8. pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru Szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać), np.:

 1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 6. zaświadczenie o działalności wolontariackiej,
 7. podanie o przyjęcie do internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rzepinie

5. Terminarz rekrutacji i ogólne zasady rekrutacji:

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają podania w sekretariacie lub wysyłają uzupełnione podania pocztą e-mail na adres: lorzepin_rekrutacja@wp.pl w terminie od 15 maja do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 z wyłączeniem kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy składają podania w terminie od 15 maja do 31 maja 2023 r.
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego odbędzie się 8 czerwca 2023 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej nastąpi 12 czerwca 2023 r.
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego- od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.
 5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17 lipca 2022 r.
 6. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu jeśli nie zostały one złożone w terminie uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły: od 17 lipca do 20 lipca 2023 r. do godz. 15:00
 7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 21 lipca o godz. 12:00
 8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty (U. 2018 poz. 1457), są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 9. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor ZS.
 10. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 4 pkt 1, spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w § 4 pkt 3 – nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
 11. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminach określonych w § 5 pkt. 1-5 jest potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie i podstawą do umieszczenia na liście kandydatów przyjętych do LO.
 12. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.
 13. O kolejności na liście kandydatów zakwalifikowanych do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 14. Pozycja kandydata na liście jest rezultatem sumowania punktacji uzyskanej za: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 15. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 30 uczniów.
 16. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych kandydatów rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
 17. W terminie 5 dni od złożenia wniosku Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 18. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 19. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 3. wielodzietność rodziny kandydata;
 4. niepełnosprawność kandydata;
 5. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 6. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 9. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Kryteria określone w pkt 2 mają jednakową wartość.
 11. Spełnianie kryteriów określonych w pkt 1. i 2. musi być potwierdzone stosownymi dokumentami złożonymi w szkole w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie albo wyciągu z dokumentu.

7. Zasady punktacji:

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę:
 • 18 punktów – stopień celujący
 • 17 punktów – stopień bardzo dobry
 • 14 punktów – stopień dobry
 • 8 punktów – stopień dostateczny
 • 2 punkty – stopień dopuszczający.

 

Klasa

Przedmioty punktowane

I a

 AKADEMICKA

 

język polski, matematyka,

geografia, język obcy (wiodący)

I b

POLICYJNA

 

język polski, matematyka,

historia, wiedza o społeczeństwie

I c

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

język polski, matematyka,

biologia, język obcy (wiodący)

I d

MEDIALNA

 

język polski, matematyka

język obcy (wiodący), historia

I e

DETETYKA I FITNESS

 

język polski, matematyka

biologia, geografia

I w

 ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

język polski, matematyka,

historia, wiedza o społeczeństwie

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (klasa VIII) z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punkty przelicza się następująco:

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów;

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów,

e) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a) – d), artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty odbywa się według następujących zasad:
 • wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35;
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,30
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty, w sposób określony w §7 pkt. 7 a) i b), z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

Pobierz regulamin:

WORD

PDF 

Treść regulaminu:

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ BIURO DO SPRAW PROOBRONNYCH

REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH

PILOTAŻOWY PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

WARSZAWA

_____________________________________________________________ 2018

Spis treści:

 1. Przepisy ogólne 3

 2. Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów 7

 3. Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy) 7

 4. Okoliczności noszenia umundurowania polowego 8

 5. Obuwie 8

 6. Nakrycia głowy 9

 7. Okrycia wierzchnie 10

 8. Dodatki do umundurowania 10

 9. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 11

 10. Zestawy ubiorcze 12

 11. Sposób noszenia oznak kadeta klas wojskowych 13

 12. Postanowienia końcowe 15

 13. Załącznik graficzny 17

str. 2/25

I. Przepisy ogólne

 1. Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych, zwany dalej „regulaminem mundurowym” opracowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354) oraz z uwzględnieniem zapisów wynikających z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

 2. Regulamin mundurowy określa: wzory kroju i barwy (zwanej dalej „kamuflażem”) umundurowania kadeta oraz sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i oznak przez wszystkich kadetów.

 3. Umundurowanie kadeta zwane dalej „mundurem”, określone w niniejszym regulaminie obowiązuje wszystkich uczniów klas wojskowych uczestniczących w programie wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, zwany dalej „Programem MON”.

 4. Regulamin mundurowy określa ponadto wygląd zewnętrzny kadeta określając zestawy umundurowania i okoliczności ich zastosowania.

 5. Mundur, jego krój i kamuflaż oraz oznaki stanowią identyfikatory przynależności kadetów do placówki edukacyjnej uczestniczącej w programie MON.

 6. Mundurem jest kompletny ubiór kadeta zgodny z zestawem ubiorczym, wykonany na podstawie przepisów określających jego krój oraz kamuflaż i posiadający właściwe oznaki.

 7. Oznakami są:

  •   oznaka stopnia kadeta – określająca rok nauki (rys.1-5),

  •   oznaka identyfikacyjna placówki edukacyjnej (rys. 6),

  •   oznaka funkcji kadeta z zachowaniem stopnia (roku nauki) określająca funkcję

   w klasie lub grupie szkoleniowej (rys. 7),

  •   orzeł na beret przeznaczony dla klas wojskowych, (rys.8),

  •   oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem kadeta (rys.9),

  •   oznaka przynależności państwowej (rys. 10),

  •   oznaka rozpoznawcza placówki edukacyjnej (rys.11).

str. 3/25

 1. Obowiązkiem każdego kadeta jest dbanie o kompletność umundurowania oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym zapewniającym schludny wygląd zewnętrzny.

 2. Kadeci mają obowiązek noszenia umundurowania w czasie wykonywania obowiązków szkolnych związanych z edukacją wojskową – w szczególności podczas:

  •   zajęć lekcyjnych (w tym w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do

   miejsca zamieszkania) w dniach ustalonych w szkole, jako „mundurowe”,

  •   szkolenia praktycznego,

  •   obozów szkoleniowych,

  •   innej działalności szkoleniowej i działań o charakterze obronnym,1 zawodów

   użyteczno-bojowych, sportowo-obronnych i obronnych,

  •   uroczystości obchodów świąt państwowych, wojskowych, patriotycznych,

   szkolnych.
   10.Dodatkowe okoliczności noszenia umundurowania określa dyrekcja placówki

   edukacyjnej lub koordynator programu MON w porozumieniu z dyrekcją placówki

   edukacyjnej.
   11.Niniejszy regulamin mundurowy określa w szczególności:

  •   rodzaje oraz zestawy umundurowania (zestawy ubiorcze),

  •   okoliczności występowania w poszczególnych zestawach ubiorczych,

  •   zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia

   mundurowego,

  •   zasady i sposób noszenia oznak identyfikacyjnych i oznak stopnia (roku nauki),

  •   wygląd zewnętrzny kadetów występujących w poszczególnych zestawach

   ubiorczych.
   12.Umundurowanie nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych.
   13.W zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz specyfiki

   wykonywanego obowiązku szkolnego można (o każdej porze roku) nosić mundur letni, mundur zimowy i ubranie ochronne. Nie obowiązuje w zakresie stosowanego umundurowania okres zimowy i letni oraz okresy przejściowe, dlatego nie obowiązują przepisy ubiorcze uzależnione od pór roku. Przyjmuje się,

   1§ 2.4. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354).

str. 4/25

że kadet ma prawo użytkować wszystkie zestawy umundurowania, według opisanych poniżej zasad, o każdej porze roku – wzależności od potrzeb (istniejących warunków pogodowych – atmosferycznych). Na przykład – w okresie letnim nosi się tylko mundur, w okresie zimowym na mundur nosi się ocieplacz pod kurtkę i kurtkę ubrania ochronnego. Ocieplacze pod kurtki i kurtki ubrania ochronnego nosi się także przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, również w okresie letnim.

14.Podczas noszenia munduru należy:

 •   użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które zostały

  określone i dopuszczone do użytku niniejszym regulaminem,

 •   każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany do budowy ciała i wzrostu kadeta, nie wolno dokonywać

  przeróbek i poprawek, które zniekształcą jego krój i fason,

 •   przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które straciły swoje walory użytkowe, a w szczególności nie zapewniają estetycznego wyglądu zewnętrznego kadeta, mogą być używane tylko w czasie szkolenia praktycznego w obiektach szkoleniowych. Na placach ćwiczeń, strzelnicach, poligonach, torach przeszkód, obozowiskach itp. można stosować mundury i części umundurowania, które np. utraciły wyrazistość koloru lub zostały w nich dokonane naprawy krawieckie / szewskie / kaletnicze podtrzymujące ich okres używalności pod warunkiem, że spełniają warunki określone w przepisach

  BHP.

 •   w czasie uroczystości lub oficjalnych wystąpień w umundurowaniu – należy

  występować wyłącznie w mundurach niezniszczonych i nieprzerabianych

  o wysokich walorach reprezentacyjnych i wizerunkowych. 15.Zabrania się kadetom:

 •   noszenia części munduru w połączeniu (w zestawie) z ubraniami cywilnymi i na odwrót,

 •   noszenia w części lub w całości umundurowania wojskowego innych państw oraz stosowania oznak innych państw.

  16.Nakazuje się kadetom:
   nosić kompletne umundurowanie – według określonych niniejszym

  regulaminem zestawów ubiorczych z właściwymi oznakami (przynależności str. 5/25

państwowej, stopnia – roku nauki, rozpoznawczymi, identyfikacyjnymi

i funkcyjnymi),

 •   nosić umundurowanie adekwatne do pory roku i warunków atmosferycznych

  oraz specyfiki wykonywanego zadania,

 •   w przypadku wystąpień zbiorowych – cały pododdział lub grupa powinna

  występować w umundurowaniu jednolitym, określonym przez organizatora

  przedsięwzięcia,

 •   zawsze prezentować się należycie, nosić mundur z szacunkiem – godnie

  reprezentując klasę wojskową i placówkę edukacyjną, pamiętając

  o jej patriotycznym i proobronnym charakterze,

 •   kadetom – mężczyznom (występującym w mundurze) – mieć krótko

  ostrzyżone włosy i ogoloną twarz (można nosić wąsy i/lub brodę, jednak mają

  być krótko i schludnie przystrzyżone),

 •   kadetom – kobietom (będącym w mundurze) – mieć krótko ostrzyżone

  lub krótko upięte włosy oraz nie stosować wyrazistego makijażu i jaskrawo

  pomalowanych paznokci,

 •   będącym w mundurze – nie nosić biżuterii i/lub ozdób, z wyjątkiem elementów

  wymienionych w pkt. 17.
  17.Zezwala się kadetom występującym w mundurze:

 •   przenosić estetycznie opakowane przedmioty, użytkować teczki, plecaki, mapniki lub torby w kolorach innych niż w kamuflażu wz. 93 „Pantera” zwanego dalej „kamuflażem pantera” (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego) – jednak w stonowanych ciemnych kolorach np. czarnym, ciemnych odcieniach szarości lub khaki,

 •   nosić zegarek na ręce, obrączkę, tabliczki z oznaczeniem grupy krwi na szyi tzw. „nieśmiertelniki”, opaski na ręce informujące o chorobach lub uczuleniach (cukrzycy, alergicy, itp.).

  18.Zasady umundurowania i oznakowania nauczycieli / opiekunów klas mundurowych, którzy są żołnierzami w służbie czynnej, żołnierzami rezerwy (NSR), żołnierzami terytorialnej służby wojskowej określają przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

str. 6/25

19.Nauczyciele / opiekunowie klas mundurowych niebędący żołnierzami – nie noszą umundurowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy są oni członkami stowarzyszeń lub organizacji społecznych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami2.

II. Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów

20.Na każdą okoliczność określoną w pkt. 9 – ubiór kadeta (w zakresie umundurowania) ustala zawsze właściwy przełożony (lub organizator przedsięwzięcia – szkolenia, uroczystości, itp.), zarówno w przypadku wystąpień indywidualnych jak i wystąpień zbiorowych.

21.Ubiór kadeta ustala się według określonych zestawów ubiorczych. 22.Przełożony określający zestaw ubiorczy ponosi pełną odpowiedzialność za:

 •   przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu mundurowego,

 •   utrzymywanie dyscypliny ubiorczej wśród podległych mu kadetów.
  23.Zestaw ubiorczy kadetów przebywających służbowo poza granicami kraju ustala

  dyrekcja właściwej placówki edukacyjnej.
  24.Ubiór kadeta musi być zawsze zgodny z aktualnym regulaminem mundurowym

  klas wojskowych. Naruszenie przez kadeta regulaminu stanowi przewinienie dyscyplinarne.

  III. Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy)

  25.Zasadniczym wzorem kroju umundurowania polowego kadeta jest umundurowanie polowe Wojska Polskiego, wzór 2010 tj. umundurowanie dwuczęściowe: składające się ze spodni i bluzy, posiadającej stójkę pod szyją oraz pozbawionej ściągacza z tyłu.

  26.Dopuszcza się użytkowanie przez kadetów umundurowania wzorowanego na umundurowaniu określonym w pkt. 25, jednakże tylko w przypadku, gdy wygląd wizualny tego umundurowania jest zgodny z krojem i kamuflażem pierwowzoru (np. mundur wzorowany jest wykonany z innego materiału, posiada uproszczone wszycie kieszeni itp.), musi jednak posiadać wszystkie elementy pierwowzoru tj. kieszenie, patki, rzepy itp.

  2 § 2.4. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354).

str. 7/25

27.Jedynym obowiązującym kamuflażem umundurowania polowego kadeta jest kamuflaż wz. 93 „Pantera” (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego).

28.Nogawki spodni munduru mogą być noszone przez kadetów na dwa sposoby, z zachowaniem zasad (rys. 17):

IV.

V.

podczas przedsięwzięć wewnętrznych placówki edukacyjnej – jeżeli zarządzi tak przełożony kadeta – każdy kadet indywidualnie może mieć nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów lub opuszczone na cholewki butów,
w czasie oficjalnych wystąpień – przełożeni kadeta są zobowiązani dopilnować, aby cały pododdział szkolny posiadał nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów. Dotyczy to również indywidualnych, oficjalnych wystąpień kadetów (np. wystąpienie do wyróżnienia, odznaczenia, asysty honorowej, itp.).

Okoliczności noszenia umundurowania polowego

29.Umundurowanie polowe jest noszone przez kadeta podczas:

  

reprezentowania placówki szkolnej lub klasy mundurowej przed władzami państwowymi, resortowymi, samorządowymi, organizacjami i partnerami społecznymi,
obchodów świąt i uroczystości państwowych, patriotycznych, wojskowych, szkolnych, lokalnych lub uroczystych apeli i innych wystąpień indywidualnych lub zbiorowych mających uroczysty charakter,

przyrzeczenia (ślubowania) kadeta klasy mundurowej,
wyróżniania kadeta,
realizacji przedsięwzięć w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym (w tym: zajęcia lekcyjne, szkolenie praktyczne, obozy szkoleniowe, wycieczki edukacyjne, wizyty w JW., wizytacje szkoły itp.).

Obuwie

30.Kadetów, podczas występowania w umundurowaniu obowiązują buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym (rys. 17), z cholewką i wiązaniem ponad kostkę i twardą podeszwą antypoślizgową.

31.Obowiązkiem kadeta jest dbanie o czystość, stan techniczny (użytkowy), higienę i odpowiedni wygląd noszonego obuwia. W związku z tym zobowiązany jest

str. 8/25

właściwie użytkować i konserwować obuwie tj. czyścić, suszyć, pastować, (impregnować) i poddawać niezbędnym naprawom szewskim lub kaletniczym.

VI. Nakrycia głowy

32.W umundurowaniu polowym kadetów obowiązuje tłoczony, dziany lub szyty beret (rys. 12) typu wojskowego (beret obowiązujący w Wojsku Polskim lub beret wzorowany na berecie obowiązującym w Wojsku Polskim) w kolorze granatowym typu Midnight Blue (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0 139) wg modelu przestrzeni barw RGB3 lub czapka zimowa koloru czarnego (rys. 16) w warunkach niskich temperatur.

33.Na berecie z przodu, symetrycznie na środku umieszczony jest orzeł klas mundurowych (opisany w pkt. 35). Na berecie nie umieszcza się oznaki stopnia kadeta (roku nauki).

34.Zasady noszenia beretu (rys. 12):

 •   beret nosi się według zasad obowiązujących w Wojsku Polskim,

 •   beret nosi się na głowie lekko przechylony na prawe ucho, orzeł znajduje się

  na środku czoła ponad linią brwi, prawa krawędź beretu opuszczona w dół

  ku tyłowi opada na prawe ucho;

 •   w wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej dłoni opuszczonej

  wzdłuż szwu lewej nogawki spodni, orłem zwróconym do przodu lub złożony na pół w lewej, udowej kieszeni spodni munduru polowego (schowany i niewidoczny).

  35.Wizerunek orła klas wojskowych (rys. 8) w Pionie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych stanowi orzeł Wojsk Lądowych SZ RP na tle rozety w kształcie półsłońca tzw.„słoneczka kadeckiego” pochodzącego z odznaki na czapce kadetów II RP i wskazuje na powiązanie historyczne rodowodu symboliki Korpusu Kadetów II RP ze współczesnym związkiem klas wojskowych z SZ RP i MON. Wypełnienie tarczy amazonek znajdującej się pod orłem jest koloru granatowego identyczne jak kolor beretu. Barwa granatowa tła naszywki na beret i wypełnienia tarczy amazonek związana jest z barwami Korpusu Kadetów II RP. Wizerunek orła klas wojskowych (wzór zamieszczono na stronie internetowej Biura Do Spraw Proobronnych pod adresem: http://bdsp.wp.mil.pl – w zakładce „POZOSTAŁE –

  3 wg modelu przestrzeni barw RGB (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/RGB oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolory_w_Internecie)

str. 9/25

PROGRAM PILOTAŻOWY – REGULAMIN MUNDUROWY”) stanowi naszywka na beret wykonana ma podkładzie w kolorze tkaniny identycznym do koloru beretu lub haft komputerowy wykonany bezpośrednio na tkaninie beretu. Haft orła i „słoneczka kadeckiego” wykonany jest nicią w kolorze białym lub srebrnym.

36.Czapkę zimową koloru czarnego nosi się w warunkach niskich temperatur (zimowych) tylko podczas szkolenia oraz dojazdu i powrotu z miejsc szkolenia. Na czapkach zimowych nie umieszcza się żadnych oznak ani symboli (rys.16).

VII. Okrycia wierzchnie

37.Ubranie ochronne typu Gore-Tex na niesprzyjające warunki atmosferyczne składa się z kurtki, ocieplacza typu „Polar” i spodni (rys. 16 i rys. 19).

38.Ubranie ochronne nosi się:

 •   w komplecie z kurtką, z ocieplaczem i ze spodniami ubrania ochronnego,

 •   w zestawie z kurtką i ocieplaczem typu „Polar” do munduru polowego. Dopuszcza się noszenie ocieplacza typu „Polar” bez kurtki ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym, ale tylko na terenie szkoły / placówki lub obiektu szkoleniowego. Nie nosi się samych spodni ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym lub ocieplaczem typu „Polar”. Kurtka i ocieplacz typu „Polar” ubrania ochronnego powinny być zapięte jednak dopuszcza się rozpięcie zamka pod szyją. Kaptur od kurtki zgodnie z decyzją właściwego przełożonego powinien być schowany (odpięty) lub wyciągnięty (dopięty). Nogawki spodni ochronnych powinny być zawsze opuszczone na cholewki butów (trzewików).

  39.Przełożony klasy wojskowej jest zobowiązany dbać o jednolitość wzakresie stosowanego okrycia wierzchniego przez kadetów.

  VIII. Dodatki do umundurowania

  40.Szalokominiarka – koloru khaki lub czarna może być używana jako:

 •   szalik (komin) pod kurtkę ubrania ochronnego typu Gore-Tex,

 •   ocieplacz pod hełm,

 •   szalik (komin) na szyję pod bluzę munduru polowego,

 •   kominiarka, czapka lub opaska na głowę.

str. 10/25

41.Podkoszulki pod mundur (zwykłe lub termoaktywne) z krótkim lub długim rękawem zaleca się stosować kolorystycznie jednolite – w kolorze czarnym lub khaki – w wystąpieniach zbiorowych jednolite.

42.Jako ochronę (okrycie) przed deszczem można stosować poncho. W takim wypadku poncho musi być w kamuflażu Pantera wz. 93. Kaptur od poncha zakłada się na beret lub czapkę zimową.

43.Rękawice zimowe pięciopalczaste stosuje się w kolorze czarnym lub khaki (w przypadku wystąpień zbiorowych o kolorze rękawic decyduje bezpośredni przełożony kadeta dbając o jednolitość).

44.Kompanie (pododdziały) honorowe (reprezentujące szkołę), posterunki honorowe, poczty sztandarowe, poczty flagowe, dowódcy uroczystości występujący w składzie asysty honorowej, mają obowiązek dodatkowo stosować rękawice pięciopalczaste koloru czarnego (zarówno zimą jak i latem). Dodatkowo mogą stosować jednolite kolorystycznie i jednakowo wiązane apaszki, pasy żołnierskie (parciane w kolorze zielonym).

45.Dowódca uroczystości, sztandarowy oraz dowódcy i asystujący pocztów sztandarowych i flagowych mogą ponadto występować w czasie uroczystości z pasem służbowym (skórzanym) i koalicyjką w kolorze czarnym oraz z szablą (rekomendowany wzór wojskowy – szabla Wojsk Lądowych wz. 76/90) lub jej repliką w pochwie zawieszonej na pasie.

46.Pododdziały i osoby funkcyjne asysty honorowej mogą występować w galowych mundurach szkolnych innego wzoru niż mundur polowy, przy zachowaniu ich jednolitego wyglądu wśród wszystkich występujących w asyście podczas uroczystości.

47.Poczet sztandarowy występuje z rozwiniętym sztandarem szkoły / placówki, w składzie: dowódca pocztu, sztandarowy i asystujący. Dodatkowo sztandarowy wyposażony jest w szarfę w barwach biało-czerwonych lub bandolier4 w barwach symbolizujących barwy Rzeczypospolitej Polskiej przewieszony przez prawe ramię.

IX. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

48.Bluzę munduru polowego można użytkować z podwiniętymi lub opuszczonymi rękawami oraz ze stójką zapiętą pod szyją lub rozłożoną na wzór kołnierza

4 Bandolier (pas) wykonany ze skóry i pokryty suknem czerwonym z galonem srebrzystym.
str. 11/25

(decyduje bezpośredni przełożony kadeta, według potrzeb w przypadku

wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość).
49.Koszulobluzę polową w kamuflażu Pantera wz. 93 nosi się tylko do spodni

munduru polowego (wpuszczoną w spodnie). W takim przypadku, jako pasek

do spodni należy stosować pas występujący w komplecie ze spodniami. 50.Wszystkie oznaki identyfikacyjne zaleca się stosować przymocowane jako plakiety

X.

na rzepach, za wyjątkiem:

 

orła klas mundurowych, który powinien być przyszyty na podkładzie z tkaniny do beretu lub wyhaftowany bezpośrednio na tkaninie beretu,
oznak stopni / funkcji kadeta noszonych w formie pochewki naramiennika koszulobluzy polowej lub patki bluzy munduru polowego.

Zestawy ubiorcze

51.W warunkach letnich (w czasie dobrej pogody) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

 •   spodnie munduru polowego,

 •   bluza munduru polowego (koszulobluza polowa w kamuflażu Pantera wz. 93),

 •   buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym,

 •   podkoszulek w kolorze czarnym lub khaki (o kolorze podkoszulka pod bluzą

  munduru decyduje bezpośredni przełożony kadeta – w przypadku wystąpień

  zbiorowych, dbając o jednolitość),

 •   beret koloru granatowego (opisany w pkt. 32).

  52. W warunkach zimowych (w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, niskich temperatur) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

 •   spodnie munduru polowego,

 •   bluza munduru polowego (nie trzeba zakładać w przypadku występowania

  w bluzie ocieplającej typu „Polar” i/lub kurtce ubrania ochronnego – jako

  okryciu wierzchnim),

 •   buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym,

 •   podkoszulek koloru czarnego lub khaki, z krótkim lub długim rękawem, zwykły

  lub termoaktywny (o kolorze podkoszulka pod bluzą munduru decyduje bezpośredni przełożony – w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość),

str. 12/25

 •   beret w kolorze granatowym lub czapka zimowa w kolorze czarnym (w przypadku wystąpień zbiorowych – bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać o jednolitość w zakresie stosowanego rodzaju nakrycia głowy),

 •   ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” w kolorze czarnym lub khaki jako podpinkę kurtki lub okrycie wierzchnie (w przypadku braku kurtki ubrania ochronnego),

 •   kurtka ubrania ochronnego typu „Gore-Tex”,

 •   spodnie ubrania ochronnego stosować tylko w komplecie z kurtką ubrania

  ochronnego (jeżeli zadecyduje o ich użyciu bezpośredni przełożony kadeta

  w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość).
  53.Dopuszcza się stosowanie ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” jako okrycia wierzchniego, ale tylko na terenie szkoły/placówki lub podczas

  szkolenia.
  54.W przypadku wystąpień zbiorowych bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać

  o jednolitość stosowanego rodzaju okrycia wierzchniego.
  55.Kadeci w zakresie doboru oporządzenia taktycznego, plecaka oraz innych

XI.

elementów osobistego wyposażenia taktycznego powinni kierować się zasadą jednolitości kamuflażu. Obowiązującym kolorem umundurowania jest kamuflaż Pantera wz. 93, a w związku z tym należy dążyć do posiadania ww. osobistego wyposażenia taktycznego (dowolnej marki) – pokrytego takim właśnie kamuflażem. Dopuszcza się jako kamuflaż alternatywny w przypadku oporządzenia taktycznego, plecaka, torby, mapnika, kamizelki taktycznej itp. – kolor khaki lub czarny.

Sposób noszenia oznak kadeta klas wojskowych

56.Oznakę przynależności państwowej (rys. 10) – w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – nosi się na obu rękawach bluzy munduru polowego, koszulobluzy polowej, ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”, kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex – w miejscu do tego przeznaczonym (rys. 12).

57.Nie można stosować oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej stosowanej na mundurach żołnierzy Wojska Polskiego. Nakazuje się stosowanie naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. innego wymiaru lub kształtu niż stosowana w SZ RP, lecz zgodnie

str. 13/25

z obowiązującymi przepisami ustawowymi dotyczącymi godła i barw

Rzeczypospolitej Polskiej5.
58.Oznaki stopni (roku nauki rys. 1-5), oznaki funkcji kadeta z zachowaniem stopnia

(roku nauki – rys. 7), które stanowią pochewki oraz plakiety w kolorze granatowym typu Midnight Blue (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) lub Dark Blue (wartość barwy 00 00 8B / 0 0 139) według modelu przestrzeni barw RGB haftowanymi w kolorze żółtym, nosi się:

 •   na patce munduru polowego wz. 2010.

 •   na naramiennikach koszulobluzy polowej,

 •   na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania

  ochronnego typu „Polar” na wysokości lewej piersi w miejscu wszycia taśmy

  samoprzyczepnej (tzw. rzepa).
  59.Oznakę rozpoznawczą placówki edukacyjnej tzw. emblemat (rys. 11) nosi się

  centralnie na środku górnej kieszeni (na ramieniu) lewego rękawa bluzy munduru

  polowego. Oznakę rozpoznawczą nosi się tylko na bluzie munduru polowego. 60.Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej (rys. 6.) stanowi plakieta na podkładce w kolorze ciemnoszarym o wymiarach 120 mm na 50 mm z nazwą

  szkoły lub skrótem tej nazwy haftowaną literami w kolorze białym lub srebrnym. 61.Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej lub klasy wojskowej nosi się:

 •   na wysokości lewej patki górnej kieszeni bluzy munduru polowego / koszulobluzy polowej,

 •   na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” z lewej strony (na tej samej wysokości co na bluzie munduru polowego / koszulobluzie polowej) nad oznaką stopnia (roku nauki).

  62.Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem kadeta stanowi plakieta na podkładce w kolorze wz. Pantera 93 z czarną obwódką o wymiarach 100 mm na 25 mm z nazwiskiem haftowanym literami w kolorze czarnym o wysokości 8,5 – 10 mm.

  63.Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem nosi się po prawej stronie:
   bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni bluzy munduru polowego

  i koszulobluzy polowej,

  5 Art. 1.3. ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych.

str. 14/25

 na piersi w miejscu naszycia taśmy samoprzyczepnej kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”.

XII. Postanowienia końcowe

64.Przełożeni kadetów są zobowiązani dbać o jednolite umundurowanie oraz wyposażenie kadetów bezpośrednio im podległych.

65.Przełożeni kadetów decydują o wyglądzie zewnętrznym swoich podwładnych (wg wytycznych określonych niniejszym regulaminem mundurowym) oraz ponoszą odpowiedzialność za uchybienia w tym względzie.

66.W czasie oficjalnych wystąpień w umundurowaniu, przełożeni kadetów są bezpośrednio odpowiedzialni za ich wygląd zewnętrzny tj. jednolity, schludny, właściwie dostosowany do warunków pogodowych.

67.W czasie bieżącej działalności przełożeni kadetów mają prawo regulować zasady umundurowania swoich podwładnych – elastycznie – jednak zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

68.Zezwala się kadetom na użytkowanie starszych wzorów umundurowania polowego Wojska Polskiego np. mundurów polowych wz. 93, kurtek polowych z podpinką wz. 93, itp., ale tylko mundurów w kamuflażu wz. Pantera 93 oraz mundurów polowych, które utraciły walory reprezentacyjne np. mocno spranych, po naprawach krawieckich, o widocznych uszkodzeniach jednak spełniających wymogi BHP:

 •   podczas szkolenia na terenie obiektów szkoleniowych, strzelnicach, placach ćwiczeń, poligonach, torach przeszkód itp.,

 •   podczas obozów szkoleniowych, zawodów użyteczno-bojowych, sportowo- obronnych i obronnych na czas wykonywania zadań (konkurencji),

 •   podczas zabezpieczania prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz niesienia pomocy ludności poszkodowanej w sposób zorganizowany przez szkołę.

  69.W przypadku nie dysponowania przez szkołę mundurami wz. 2010 i zestawami ubrania ochronnego dopuszcza się użytkowanie przez kadetów munduru polowego wz.93 i kurtki polowej wz. 93 do zakończenia okresu przejściowego.

  70. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem mundurowym (dotyczące umundurowania) regulują zarządzenia właściwych przełożonych

str. 15/25

(dyrekcja placówki edukacyjnej), którzy ponoszą za nie bezpośrednią

odpowiedzialność.
71.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. Dotychczas obowiązujące

zasady użytkowania umundurowania wojskowego przez kadetów klas wojskowych mają zastosowanie do zakończenia okresu przejściowego tj. do dnia 31.12.2019 roku.

Załącznik 1 – Załącznik graficzny do Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych – na 9 str.

str. 16/25

OGÓLNE WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU:

1. Do egzaminu sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy dostarczyli, najpóźniej w dniu egzaminu, orzeczenie lekarza podstawowej opieki medycznej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

2. Sprawdzian organizuje Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie. Do jego przeprowadzenia powołuje komisję, w skład której wchodzą: nauczyciel wychowania fizycznego, koordynator wojskowych klas mundurowych, nauczyciel edukacji wojskowej / przygotowania wojskowego lub nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz pielęgniarka szkolna.

3. Za przygotowanie, organizację i przebieg sprawdzianu pod względem merytorycznym odpowiada koordynator wojskowych klas mundurowych  Zespołu Szkół lub inna, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły osoba spośród członków komisji powołanej na czas egzaminu sprawnościowego.

4. Próbie sprawności fizycznej podlega każdy kandydat do oddziału przygotowania wojskowego. Ogólną liczbę punktów próby sprawności fizycznej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich punktów uzyskanych  przez kandydata za poszczególne ćwiczenia podczas egzaminu np. punkty za poszczególne konkurencje 4, 3, 5, 6 – średnia 4,5.

5. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku i zakwalifikowania do przyjęcia do OPW jest zaliczenie wszystkich konkurencji na minimum 2 punkty, przy czym uzyskana średnia arytmetyczna  ze wszystkich konkurencji nie może być niższa niż 3,0 a w razie większej liczby kandydatów, którzy osiągnęli wymagany próg punktowy decydować będzie wynik wyższy.

6. Kandydat obowiązany jest stawić się na egzamin w stroju sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców). Wszystkie ćwiczenia objęte egzaminem zalicza się w ubiorze sportowym.

7. Czas trwania egzaminu to ok 2 godziny (w zależności od liczby kandydatów) w ciągu jednego dnia.

8. Próba sprawności fizycznej jest sprawdzianem wstępnym, prowadzonym w celu określenia poziomu sprawności fizycznej kandydatów do OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Rzepinie.

9. Opis norm i konkurencji z podziałem na chłopców i dziewczęta:

 

 PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ NORMY DLA DZIEWCZĄT

 

Motoryka Ćwiczenia jm Liczba punktów
6 5 4 3 2 1
wytrzymałość bieg 600m min 2,20 2,35 2,50 3,0 3,10 3,20
siła Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc ilość 30 25 20 15 10 5
Siła mm brzucha

Ilość/

1 min

35 30 25 20 15 10
szybkość

Bieg zygzakiem

„koperta”

Sek 24,0-25,0 25,1-26,0 26,1-27,0 27,1-28,0 28,1-29,0 29,1-30

 

Opis norm i  konkurencji dla dziewcząt:

 • Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowana wykonuje podpór leżąc przodem na ugiętych nogach (wersja „pompki damskiej”) – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuję się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
 • Bieg na 600m –  odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej,. Sposób prowadzenia: na linii startowej ustawia się  kandydatki. Na komendę „Start” lub sygnał rozpoczynają bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.
 • Siła mm brzucha ( skłony tułowia w leżeniu) w czasie 1 minuty– odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydatka przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak, aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
 • Bieg zygzakiem „koperta”– odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki”- tyczki.. Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowana rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

 

 PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ NORMY DLA CHŁOPCÓW

Motoryka Ćwiczenia jm Liczba punktów
6 5 4 3 2 1
wytrzymałość bieg 800m min 2,50 3,05 3,20 3,35 5,50 4,05
siła Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc ilość 35 30 25 20 10 5
Siła mm brzucha Ilość/1 min 45 40 35 30 25 20
szybkość Bieg zygzakiem „koperta” Sek. 22,0-23,0 23,1,-24,0 24,1-25,0 25,1-26,0 26,1-27,0 27,1-28,0

Opis norm i  konkurencji dla chłopców:

 • Bieg zygzakiem „koperta”– odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” – tyczki. Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

 • Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowany wykonuje podpór leżąc przodem na ugiętych nogach (wersja „pompki damskiej”) – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuję się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
 • Bieg na 800 m– odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni . Sposób prowadzenia: na linii startowej ustawia się  kandydatów. Na komendę „Start” lub sygnał rozpoczynają bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.
 • Siła mm brzucha ( skłony tułowia w leżeniu) w czasie 1 minuty– odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
 1. Wyniki próby sprawności fizycznej z poszczególnych ćwiczeń (4) nanoszone są przez oceniających na zbiorcze listy. Wyniki z wszystkich czterech list zbiorczych przenoszone są na indywidualną kartę oceny próby sprawności fizycznej, dla każdego kandydata oddzielnie.
 2. Z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej sporządzony zostaje protokół zbiorczy i lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
Skip to content