Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Egzamin maturalny w maju 2024 roku:

INFORMACJA O SPOSOBIE SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH

Sprawdź jaką złożyć deklarację i do kiedy_ POBIERZ PDF 

Informacja dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej_POBIERZ PDF

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?_POBIERZ PDF

DOKUMENTACJA EGZAMINACYJNA

Deklaracja maturalna 1a (dla absolwentów z 2024 r. oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 pobierz WORD

Deklaracja maturalna 1a (dla absolwentów z 2024 r. oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 pobierz PDF

Deklaracja maturalna 1c (dla zdającego – obywatela Ukrainy przystępującego do egzaminu maturalnego w 2024 r.) pobierz WORD

Deklaracja maturalna 1c (dla zdającego – obywatela Ukrainy przystępującego do egzaminu maturalnego w 2024 r.) pobierz PDF

Załącznik 5a Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego ZIU dla absolwentów z lat ubiegłych pobierz WORD

Załącznik 5a Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego ZIU dla absolwentów z lat ubiegłych pobierz PDF

Załącznik 6 Wniosek zdającego/rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym pobierz WORD

Załącznik 6 Wniosek zdającego/rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym pobierz PDF

Załącznik 7 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym pobierz WORD

Załącznik 7 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym pobierz PDF

KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 pobierz PDF

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku pobierz PDF 

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2024 r. pobierz PDF

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r. pobierz PDF

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024_Aneks_1 pobierz PDF

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 r. pobierz PDF

MATERIAŁY DODATKOWE

  1. Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki pobierz PDF
  2. Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023) i w Formule 2015 pobierz PDF
  3. Przykładowe arkusze egzaminacyjne: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/
  4. Filmy pokazowe z przykładowymi nagraniami egzaminu w Formule 2023 z języka polskiego: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-czesc-ustna/
  5. Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla rodziców: Egzamin maturalny 2024 pobierz PDF
  6. Prezentacja na temat dostosowań form i warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 Dostosowanie matura 2024 pobierz PDF
Skip to content