Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Egzamin maturalny w maju 2023 roku:

INFORMACJA O SPOSOBIE SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH

Sprawdź, jaką złożyć deklarację i do kiedy pobierz PDF

Zasady składania deklaracji pobierz PDF

Instrukcja składania e-deklaracji dla  maturzystów  pobierz PDF

Instrukcja składania e-deklaracji dla absolwentów z lat ubiegłych pobierz PDF

DOKUMENTACJA EGZAMINACYJNA

Deklaracja maturalna 1a (dla absolwentów z 2023 r. oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 pobierz WORD

Deklaracja maturalna 1a (dla absolwentów z 2023 r. oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 pobierz PDF

Deklaracja maturalna 1c (dla  zdającego – obywatela Ukrainy przystepującego do egzaminu maturalnego w 2023 r.) pobierz WORD

Deklaracja maturalna 1c (dla zdającego – obywatela Ukrainy przystępującego do egzaminu maturalnego w 2023 r. pobierz PDF

Załącznik 5a Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego ZIU dla absolwentów z lat ubiegłych pobierz WORD

Załącznik 5a Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego ZIU dla absolwentów z lat ubiegłych pobierz PDF

KOMUNIKATY DYREKTORA CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 pobierz PDF

Komunikat Dyrektora CKE o terminach przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2023 pobierz PDF

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 r. pobierz PDF

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. pobierz PDF

Komunikat w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2023 r. pobierz PDF

Aktualizacja: Lista jawnych zadań JĘZYK POLSKI 2023 Aneks_2 pobierz PDF

MATERIAŁY DODATKOWE

  1. Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki pobierz PDF
  2. Najważniejsze zmiany w zasadach organizowaniai przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023) i w Formule 2015 pobierz PDF
  3. Informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z
    rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
    https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/
  4. Przykładowe arkusze egzaminacyjne: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/
  5. Filmy pokazowe z przykładowymi nagraniami egzaminu w Formule 2023 z języka polskiego: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-czesc-ustna/
Skip to content