Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Lista uczniów klas I LO przyjętych do internatu w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o zakwaterowaniu

ZAKWATEROWANIE UCZNIÓW LICEUM DO INTERNATU ROZPOCZNIE  SIĘ  OD GODZINY 19:00 WE WTOREK 31 SIERPNIA.

 1. WYCHOWANKOWIE MAJĄ ZAGWARANTOWANE WYŻYWIENIE OD ŚRODY.
 2. PRZY ZAKWATEROWANIU POBIERANA BĘDZIE KAUCJA W WYSOKOŚCI 100 ZŁ ORAZ JEDNORAZOWA OPŁATA NA RZECZ RADY RODZICÓW – 150 ZŁ.
 3. UCZNIOWIE ZAKWATEROWANI W INTERNACIE MUSZĄ POSIADAĆ SWOJĄ POŚCIEL WRAZ Z POSZEWKAMI ORAZ KOC.
 4. OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE WPŁACA SIĘ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO 68 8371 0009 0001 8151 2000 0190 PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
 5. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W BUDYNKU SZKOLNYM.
 6. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W INTERNACIE WPROWADZONYMI W ZWIĄZKU Z  COVID-19.
 7. DO INTERNATU MOGĄ WEJŚĆ WYŁĄCZNIE ZAKWATEROWANI WYCHOWANKOWIE PO ZAŁATWIENIU CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH

 8. WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE INTERNATU BĘDĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE „INTERNAT”.

 9. W DNIU ZAKWATEROWANIA DO INTERNATU KAŻDY UCZEŃ POWINIEN POSIADAĆ PODPISANE DOKUMENTY, KTÓRE DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE INTERNAT – DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Podanie do internatu (jeżeli nie było wypełniane podczas procesu rekrutacji).
  2. Dni przyjazdowe (nieobowiązkowo – w zależności od woli rodzica).
  3. Oświadczenie rodziców.
  4. Umowa na korzystanie z zakwaterowania.

                                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
Skip to content