Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ 

W RZEPINIE

 

STATUT SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ DOSTĘPNYM NA DOLE STRONY 

Skip to content