Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Informacje ogólne

Godziny pracy:

Codziennie w dniach pracy szkoły

Rozmowy indywidualne należy umówić dzwoniąc pod numer sekretariatu 95 7596348 lub poprzez dziennik elektroniczny VULCAN.

Psycholog szkolny:

  • Julia Wieliczko – gabinet 404

Zakres zadań określa statut szkoły.

Czy chcesz lepiej poznać siebie? Sięgnij po psychotesty.

Na poniższych stronach internetowych możesz znaleźć testy służące do samodzielnego określenia swoich predyspozycji. Wykonując je, możesz otrzymać informację o swoich zainteresowaniach, o tym co lubisz, w czym będziesz dobry.
https://www.kariera.pl/jaki-zawod-pasuje-do-ciebie/
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm
http://zawodowe.info/
http://twojepredyspozycje.pl/
Darmowy Test Osobowości
https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci?fbclid=IwAR11wGg6UDmNahni3Q-MNx1-bU_2uToWenUkXOj05zwHvj0Zp8-vXqemuMI
Kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer
http://traugutt.net/lo/temperament/kwestionariusz.php?fbclid=IwAR0VmyrDC0iF9OqEWRNvNigJDJgG-2YZdWfu1oAO38OnMpd4kEkZ5CJ1qlo
Test predyspozycji YEP
https://yep.academy/testy/?fbclid=IwAR2JUSK_CU-kSPvP2JF8jtN5EG2b1vGDchQIkafnU7xrbxoNw4qJ0UdNMXY
Test Enneagramu
https://www.idrlabs.com/pl/enneagramu/test.php?fbclid=IwAR11wGg6UDmNahni3Q-MNx1-bU_2uToWenUkXOj05zwHvj0Zp8-vXqemuMI

PSYCHOTESTY na stronie  https://www.quizme.pl/psychotesty m.in.
Który z 8 typów inteligencji u Ciebie dominuje?
https://www.quizme.pl/q/sewerynafreud/ktory_z_osmiu_typow_inteligencji_u_ciebie_dominuje
Jaki jest Twój typ temperamentu?
https://www.quizme.pl/q/focus/jaki_jest_twoj_typ_temperamentu
Ekstrawertyk czy introwertyk – jaki naprawdę jesteś?
https://www.quizme.pl/q/quizme/ekstrawertyk_czy_introwertyk_test
Jakim typem osobowości jesteś?
https://www.quizme.pl/q/deina/jakim_typem_osobowosci_jestes
Który z 5 czynników osobowości u Ciebie dominuje?
https://www.quizme.pl/q/deina/ktory_z_pieciu_czynnikow_osobowosci_u_ciebie_dominuje2

Czy twoje dziecko jest uzależnione od telefonu komórkowego? Co to jest fonoholizm?

Pokolenie sieci, pokolenie szklanych ekranów – takie określenia współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży urodzonych po 1995 roku. Uzależnienie od Internetu to zachowanie charakteryzujące się utratą kontroli nad korzystaniem z tego narzędzia. Tak rozumiane może prowadzić do społecznej izolacji oraz zaniedbywania różnych form aktywności społecznej, nauki, aktywnego wypoczynku, higieny osobistej oraz zdrowia.

Fonoholizm – bo o tym zjawisku mowa – odnosi się do zaburzenia behawioralnego w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego. Problem ten pozostaje doświadczeniem osób, które nie potrafią normalnie funkcjonować bez ciągłej obecności telefonu komórkowego. Urządzenie włączone jest 24 godziny na dobę, ciągle pozostaje w zasięgu ręki, zabierane jest wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Osoba nadużywająca smartfona – fonoholik – cały czas sprawdza, czy nie ma jakiegoś powiadomienia, a z różnych względów nie mogąc odebrać telefonu, czuje niepokój, rozdrażnienie, a nawet skłonna jest do agresji.

Symptomy nadużywania telefonu komórkowego – ZACHOWANIE:
• nierozstawanie się ze swoim telefonem,
• ciągłe sprawdzane urządzenia i uruchamiane telefonu (np. częste sięganie po telefon, częste  używanie go, sprawdzanie, trzymanie w dłoni bądź blisko siebie, przed sobą),
• przerywanie spotkań/rozmów w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/ wiadomości,
• wychodzenie z sali szkolnej w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/ wiadomości,
• częste robienie zdjęć typu selfie i dzielenie się nimi z innymi użytkownikami sieci,
• korzystanie z urządzeń w miejscach i sytuacjach, w których nie powinno się tego robić (np. prowadzenie samochodu, przechodzenie przez jezdnię),
• ukrywanie przed innymi (na przykład przed rodzicami) czynności związanych z używaniem smartfona,
• realizacja czynności ze smartfonem w ręku.

Symptomy nadużywania telefonu komórkowego – PSYCHIKA
• odczuwanie silnej potrzeby lub wręcz poczucia przymusu korzystania z telefonu,
• ciągła gotowość na odpisanie na e-mail, sms,
• odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia, gorszego samopoczucia przy próbach przerwania/ograniczenia korzystania z Internetu, komputera,
• wyraźna niezgoda i niezadowolenie z powodu ograniczenia możliwości korzystania z telefonu,
• odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia w sytuacjach zabronienia korzystania z telefonu komórkowego,
• podkreślanie ważności wpływu bycia on-line na dziejące się wydarzenia,
• wysokie poczucie bezpieczeństwa związane z byciem on-line,
• przeżywanie strachu (lęku) z powodu niebycia w głównym nurcie informacji,
• przeżywanie negatywnych emocji związanych z niemożnością połączenia się z Internetem (np. szukanie zasięgu za wszelką cenę).

Symptomy nadużywania telefonu komórkowego – NEGATYWNE SKUTKI
• zaniedbywanie innych aktywności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz korzystania z telefonu,
• wycofanie się z dotychczasowych relacji z innymi i zamkniecie się w świecie wirtualnym,
• korzystanie z Internetu/urządzeń pomimo szkodliwych następstw (niewyspanie, nieodpowiednie i nieregularne żywienie, zaniedbany wygląd, niewywiązywanie się ze swoich szkolnych, zawodowych, rodzinnych obowiązków),
• nadmierne rozproszenie i dekoncentracja np. na zajęciach lekcyjnych i poza nimi,
• problem z właściwym gospodarowaniem własnym czasem wolnym, 
• częste nudzenie się i nic nie robienie, brak wyraźnej pasji w życiu, niski poziom angażowania się w sprawy szkolne,
• niska aktywność ruchowa, brak spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
• przejawianie tendencji do autoizolacji, pozostawanie na uboczu grupy,
• ogólne przemęczenie organizmu, przeciążenie informacyjne.

 

Skip to content