Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Kolejna inicjatywa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół

Wspaniałą niespodziankę dla uczniów klas 7,8 i 1 LO przygotowało Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rzepinie. Szczęśliwcy, którzy zostali wylosowani przez gospodarzy klas, wezmą udział w wycieczce do Gorzowa Wlkp., podczas której uczestnicy spędzą czas na kręgielni. Po sportowej rywalizacji czeka ich odpoczynek w pizzerii. Wszystkie koszty związane z wyjazdem pokrywa Stowarzyszenie, które już w tym roku sfinansowało powielanie testów na próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność dzięki dobrowolnym płatom darczyńców, którym bardzo dziękujemy za WIELKIE SERCE
Życzymy uczestnikom wyjazdu dobrej zabawy i przyjemnego wypoczynku.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W dniu 20 listopada, w rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o prawach dziecka, obchodzony jest, pod patronatem UNICEF, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W poniedziałek do tej akcji przystąpili uczniowie naszej szkoły, którzy w ramach solidaryzmu z tą organizacją przyszli ubrani w niebieskie stroje. W tym roku przewodnim tematem Dnia było przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Koordynatorem przedsięwzięcia była szkolna psycholog Pani Julia Wieliczko, która wraz ze szkolnymi pedagogami przygotowała na holu tematyczną wystawę, występy, prezentację multimedialną, a dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Panie przygotowały mini lekcje o prawach dziecka i o ich przestrzeganiu.
Uczestnikom – tym dużym i małym – przypomniano, że dzieci mają elementarne prawa , do których należy prawo do wolności, szacunku, rozwoju, nauki, nietykalności osobistej, swobody myśli i wyznania, wyrażania swoich poglądów. Wszyscy dorośli są odpowiedzialni za to, żeby to wszystko dzieciom zapewnić, powinni być strażnikami spokojnego rozwoju i wzrastania młodego człowieka.
Na świętowanie przybył także Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Paweł Socha, wizytujący rzepińską parafię oraz Pan Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina, który wsparł organizacyjnie i finansowo obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia to cykliczna akcja obchodzona corocznie w trzeci czwartek listopada, mająca na celu wrócenie uwagi całego społeczeństwa na negatywne skutki palenia tytoniu. Dym papierosowy zawiera 4 tys. związków chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia oraz ponad 40 substancji o działaniu rakotwórczym, która są przyczyną powstawania nowotworów. Jest on szkodliwy nie tylko dla palaczy, ale wdychany przez osoby niepalące powoduje jeszcze większy uszczerbek na zdrowiu. Jest to związane ze zwiększoną zawartością dwutlenku węgla, który zwiększa wchłanianie nikotyny do organizmu przez osoby niepalące. Palenie papierosów w otoczeniu dzieci prowadzi do wymuszonego wdychania przez nie dymu tytoniowego powodując: infekcje dróg oddechowych, astmę, zapalenie ucha środkowego, nowotwory, a nawet śmierć łóżeczkową u niemowląt. Niech będzie to przestrogą dla dorosłych, którzy palą w otoczeniu dzieci i młodzieży, która towarzyszy swoim kolegom podczas niedozwolonego „dymka”.
Przygotowana przez Panie pedagog: Joannę Karbowską i Renatę Masło ekspozycja miała za zadanie uświadomić całej społeczności szkolnej problem związany z tą niebezpieczną dla zdrowia używką. Mamy nadzieję, że zawarte tam informacje skłonią do chwili refleksji i dni bez dymu tytoniowego staną się codziennością dla większości z nas.

Warsztaty profilaktyczne

W ramach działań wychowawczych, część klas szkoły podstawowej w dniach 14-15-17 listopada brała udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez edukatora z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Dla każdej grupy wiekowej był inny temat zajęć warsztatowych:
Konflikt – mówię, słucham, akceptuję,
– Przemoc werbalna – o krzywdzącej sile słów,
– Integracja – jak odbudować relacje z rówieśnikami.
W każdym przypadku dzieci mogły się nauczyć, jak efektywnie rozwiązywać konflikty, czym jest przemoc werbalna i jak bardzo słowo może kogoś skrzywdzić. Zespoły klasowe rozwiązując wspólnie zadania, miały także okazję do odbudowania rówieśniczych relacji, umocnienia wzajemnych więzi, zrozumieć czym jest indywidualność, jak ważna jest tolerancja.
Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzepinie.

Stypendyści Lubuskich Talentów

Możemy być dumni z naszych uczniów i nauczycieli! Opublikowana została lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty. Wśród 108 stypendystów – czwórka jest z naszej szkoły – Igor Stępniak, Ewa Gawlik, Stanisław Parysek raz Aleksandra Korcz. Każdy stypendysta ma swojego opiekuna dydaktycznego. Pod okiem Pani Grażyny Dorniak swoją wiedzę biologiczną będzie rozwijać troje uczniów: Ewa, Stanisław i Aleksandra. Pani Elżbieta Kowalska, nauczycielka matematyki, otoczy opieką Igra. Przed uczniami i nauczycielami czas wytężonej pracy, aby pokazać, że lokata na liście rankingowej zobowiązuje do rozwoju zainteresowań i sukcesów. Szkoła w Rzepinie, jest jedyną z powiatu słubickiego na liście i ma największą liczbę stypendystów po Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i Nowej Soli.
Lista rankingowa dostępna: https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/105/pliki/lista_rankingowa_sp_2022.pdf

Stypendyści Fundacji Świętego Klemensa

Po raz czwarty uczniowie naszej szkoły za uzyskane sukcesy otrzymują finansowe wsparcie z Fundacji Świętego Klemensa, powstałej w 2010 roku z inicjatywy Krzysztofa Kononowicza. Jednym z głównych jej celów jest pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym. Spośród 11 wniosków, 7 zostało pozytywnie zaopiniowanych przez komisję na czele z Panią Mariolą Koszelą pełniącą funkcję prezesa Fundacji i wiceprezesem Panią Heleną Kononowicz. Cztery stypendia przypadły licealistom, dwa trafiły do uczniów szkoły podstawowej – Ewy Gawlik z klasy 8b i Wojciecha Lenarda z klasy 8c. Ewa interesuje się biologią, uzyskała tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z biologii, natomiast pasją Wojtka jest historia. W bieżącym roku miał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z historii. Przed nimi jeszcze rok nauki i możliwość uzyskania kolejnych laurów. Na pewno stypendium pozwoli wyróżnionym uczniom na rozwijanie swoich talentów i pasji.
Więcej o działaniach Fundacji Świętego Klemensa można znaleźć https://leks.com.pl/fundacja-swietego-klemensa/

Skip to content