Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Mobilna Pracownia Komputerowa

Mobilne Pracownie komputerowe to nagroda w konkursie „Pracownie Kompetencji Cyfrowej” organizowanego przez NASK – państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. W konkursie mogły brać udział szkoły z całej Polski. Nagrodą są mobilne pracownie komputerowe (MPK), które obejmują: 16 laptopów wraz z przenośną szafą, oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor.

Klasy 1-3, bo to one wygrały nagrodę, zrealizowały moduł kursu „Internetowa szkoła słonia Spacjusza”, pt. „Internet to nie wszystko”, a później przygotowała projekt kolorowanki, która dotyczyła sposobów na zachowanie równowagi cyfrowej.
Do konkursu przystąpiło aż 3075 szkół z całej Polski, a jednym z laureatów jest nasza  szkoła.

Ekopracownia - zielone serce szkoły

We wrześniu 2023 r. powstała pracownia przyrodnicza w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w związku z  Programem Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 55 555 zł, z tego 50 000 zł stanowi dotacja. Z pozyskanych funduszy podczas wakacji została wyremontowana klasa wyposażona w nowe meble i pomoce dydaktyczne. Wszystkie podejmowane działania mają służyć edukacji ekologicznej uczniów i kształtowaniu postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Klasa z drewna

Szkoła Podstawowa w sierpniu 2023 r. została laureatem konkursu „Klasa z drewna” organizowanego przez lasy Państwowe. Dzięki temu zyskała nowe miejsce do realizacji zajęć poza szkolnymi murami. W ramach przedsięwzięcia została postawiona wiata wyposażona w ławki i gry edukacyjne, obok ustawiono tablice informacyjne o tematyce leśnej, ławostoły z blatami edukacyjnymi, kostki wiedzy Leśny świat, domek dla owadów, budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków. Cała infrastruktura została zaplanowana w otoczeniu szkolnej zieleni i drzew.
Będzie tutaj można zorganizować lekcje przyrody, biologii, wykonywać prace plastyczne i techniczne z użyciem darów natury. Uczniowie wykorzystując znajdujące się pomoce poszerzą swoją wiedzę na temat lasu, żyjących w nim zwierząt i roślinności, ochrony środowiska, pracy i roli leśników. Ustawione obok kosze do segregacji odpadów utrwalą nawyki proekologiczne.
Całość projektu opiewa na blisko 120 000 zł, a środki pochodzą z Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Klimat dla Młodych

Szkoła ukończyła projekt edukacyjny od UNICEF „Klimat dla młodych” w roku szkolnym 2022-2023.
Projekt miał na celu zainteresowanie społeczności Placówki tematem klimatu i ochrony środowiska; zapoznanie się z materiałami filmowymi o działaniach w obszarze ochrony środowiska i klimatu, udostępnionymi przez Stowarzyszenie PKN UNICEF – filmy z udziałem młodych aktywistów. Zostały przeprowadzone we własnym zakresie zajęcia edukacyjne w oparciu o udostępniony Przewodnik do projektu „Klimat dla młodych”.
Koordynatorem projektu „Klimat dla młodych” był psycholog szkolny – Julia Wieliczko, współprowadząca przedsięwzięcia – pedagog szkolny J. Karbowska.

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym

Projekt jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z fundacją Dbam o Mój Zasięg, zrealizowane zostały bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. W naszej szkole przeprowadzono działania edukacyjne mające  na celu zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazanie barier, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.
Głównym kanałem kampanii jest profil MŁODE GŁOWY na TikToku (@mlode_glowy), gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, a także odbywają się dyżury ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników.
Działania Projektu MŁODE GŁOWY będą również kontynuowane w roku szkolnym 2023-2024. Koordynatorem projektu była psycholog szkolna Julia Wieliczko, z którą współpracowały panie pedagog: Joanna Karbowska i Renata Masło.
#młodegłowy

Szkoła do Hymnu

Nasza szkoła zwraca dużą uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych. Jedną z dróg było przystąpienie po raz pierwszy do ogólnopolskiego konkursu DO HYMNU organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jest to już piąta edycja tego przedsięwzięcia. Uczniowie mieli za zadanie nie tylko odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, ale musieli wykonać wybrane dwie pieśni hymniczne. Pani Edyta Malaika, która wspólnie z innymi nauczycielami przygotowywała uczniów do konkursu, wybrała do odśpiewania „Rotę” oraz „Boże, coś Polskę”. Przez kilka tygodni klasy ćwiczyły wykonanie pieśni na lekcjach, a także wspólnie śpiewali w hali sportowej pod czujnym okiem Pani Edyty Malaiki, która dbała o kunszt wykonania. Przesłuchanie konkursowe odbyło się 4 listopada 2022 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie.  Ponad trzystu uczniów mogło się zaprezentować przed jury ze Szczecina, które nagrało cały występ i przesłało do bazy ogólnopolskiej.

Programy i kampanie prozdrowotne

Pedagodzy szkolni: Joanna Karbowska i Natalia Rymanowska oraz pielęgniarka szkolna Agnieszka Burzyńska we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną realizują programy prozdrowotne:
– Ogólnopolski Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu,
– Bieg po zdrowie,
– Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,
– Profilaktyka Nowotworowa,
– Kampania: Znamię! Znam je?
Programy skierowane są do uczniów klas 4-8 SP i mają na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, uświadomienie znaczenia profilaktyki i zapobieganie uzależnieniom.
Poszczególne kampanie są realizowane w wyznaczonych miesiącach i w zależności od poruszanej tematyki w wyznaczonych oddziałach. W październiku uczniom przybliżony został problem profilaktyki raka piersi i jąder. Chętni mogli na fantomie ćwiczyć jak prawidłowo prowadzić samokontrolę piersi, dowiedzieli się jakie są czynniki sprzyjające zachorowaniu, co to jest mammografia.

STOP CYBERPRZEMOCY

W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego szkoła bierze udział w kampanii „STOP CYBERPRZEMOCY”, której organizatorem w województwie lubuskim jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.
Jak wynika z badań CYBERPRZEMOC jest szeroko rozpowszechniona w szkołach, a odsetek dzieci i młodzieży stykających się z takimi atakami może sięgać nawet połowy ogółu uczniów. Często jest przedłużeniem przeniesionych do sieci konfliktów ze szkolnego korytarza.
Jest to bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach, ponieważ zjawisko coraz bardziej się rozprzestrzenia wobec powszechności Internetu i telefonów komórkowych. W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, przemoc w sieci nie zostawia śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem. Osoby, które doświadczyły cyberprzemocy czują się zranione i bardzo przeżywają to, co je spotkało. Pojawiają się u nich nieprzyjemne myśli i uczucia takie jak bezradność, wstyd, upokorzenie, strach a czasem również złość.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach kampanii chcą uświadomić młodym ludziom, że przemoc online jest tak samo bolesna jak przemoc w realnym świecie.

Cyfryzacja GOK-ów

Uczniowie klas piątych uczestniczą w projekcie Cyfryzacja GOK-ów, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych młodzieży. W ramach zajęć, edukatorzy uczą jak bezpiecznie korzystać z z zasobów internetowych, wyszukiwać wiarygodne źródła informacji, wykorzystywać edukacyjne zasoby internetowe. Wiele radości i satysfakcji daje uczniom korzystanie z urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki 3d, na których po zaprogramowaniu mogą wykonać sobie drobne gadżety. Tym razem zdaniem do realizacji było wykonanie okularów. Na kolejnych spotkaniach piątoklasiści będą wykorzystywać długopisy 3d, uczyć się programowania z wykorzystaniem gier multimedialnych m.in. Scottie Go!
Zajęcia w projekcie są bezpłatne, finansowane ze środków Funduszy Europejskich pozyskanych przez FUNDACJĘ ASUNCION MORERA

Żyj pełnią życia bez energetyka

W ramach promocji zdrowia nasza szkoła przystąpiła do kampanii edukacyjnej pn. „Żyj pełnią życia bez energetyka” realizowaną w województwie lubuskim przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, wychowawcy klas 4 – 8 SP przeprowadzą zajęcia na temat skutków zdrowotnych spożywania energetyków. Dla uczniów klas 7 – 8, w ramach kampanii. przygotowano konkurs na MEM, którego celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży nie spożywanie energetyków, pokazanie negatywnych skutków ich używania.eTwinning

Uczniowie klasy 2b wraz z wychowawczynią Martyną Malinowską przystąpili do etwinningowego projektu Little and Big Adventures of Dragonfly, którego motywem przewodnim jest ważka. Zadania w ramach projektu zaplanowano tak, aby dzieci doskonaliły umiejętności z różnych dziedzin oraz rozwijały wyobraźnię. Projekt ma duży zasięg, gdyż skupia aż 25 członków. Są to uczniowie klas 1-3 oraz grupy przedszkolne z różnych części Polski, a także z Grecji oraz Bułgarii. Partnerzy odbyli już pierwsze spotkanie on-line, podczas którego mieli okazję poznać kolegów i koleżanki realizujących projekt.

Z uwagi na międzynarodowy charakter projektu, będą miały okazję poszerzyć również kompetencje językowe. Oficjalnym językiem projektu jest język angielski.
Little and Big Adventures of Dragonfly jest czwartym projektem eTwinning, który p. Martyna Malinowska realizuje ze swoimi uczniami. Doświadczenia projektowe z poprzednich lat zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań!

 

Zostań ambasadorem nauki

Być jak Ignacy „Zostań ambasadorem nauki” to VII edycja programu edukacyjnego dla szkół podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Nasza szkoła realizuje projekt od pierwszej edycji.
W tym roku uczniowie z pomocą Ignacego, jego współpracowników i ciekawych gości zostaną promotorami nauki wśród swoich rówieśników. Zdobędą wiedzę z interesujących dziedzin nauki, a także poznają wybitnych, polskich naukowców – nie tylko tych historycznych, ale także współczesnych. Grupa uczniów klas drugich rozpoczęła tegoroczną przygodę pod opieką nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Martyny Malinowskiej.

Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła dzięki podejmowanym działaniom, mającym na celu propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, należy do sieci szkół promujących zdrowie. Sieć ta tworzona jest w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie; w naszym województwie w 2021 roku tworzy ją 155 szkół. Realizacja tego programu jest spójna z programem Trzymaj Formę, poszerzona jest o ścisłą współpracę z Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Słubicach oraz realizację innych programów prozdrowotnych. Ciekawe przedsięwzięcia i systematyczne działania z zakresu pogłębiania wiedzy o zdrowiu, kształtowania właściwych nawyków i propagowania aktywności fizycznej zaowocowały uzyskaniem w 2022 r. wojewódzkiego certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie i w ten sposób należymy do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jest to już kolejny certyfikat, którym możemy się pochwalić. Szkolnym koordynatorem programu jest nauczycielka biologii Grażyna Dorniak.

Z kulturą mi do twarzy

W tym roku szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Głównym jego celem jest wprowadzanie uczniów w świat wartości takich jak: dobro, piękno, altruizm, solidarność, tolerancja, patriotyzm. Młodzi ludzie mają nabywać umiejętności współpracy w grupie, uczyć się właściwych wzorców postępowania i budowania relacji w grupie oraz wzmacniać poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Te ponadczasowe wartości będą przekazywane na zajęciach pogrupowanych w czterech modułach:
1.W krainie muz
2. To jest moje miejsce
3. Kocham, lubię, szanuję
4. Kultury świata.
W każdym module klasa musi wybrać do zrealizowania pięć zadań, które następnie należy w krótkiej formie zrelacjonować na facebooku. Autorzy projektu zadbali, aby działania były atrakcyjne dla uczniów, a ich wykonanie dawało poczucie sprawczości i satysfakcji. Uczestnicy będą mogli m.in. organizować konkursy dla swoich rówieśników, plenery malarskie, przygotować układy taneczne, wykonywać zdjęcia miasta i okolic, opracowywać kodeksy postępowania, przygotowywać okolicznościowe kartki z życzeniami, poznawać dzieje swojej rodziny, organizować pikniki integracyjne, spotkania kulinarne oparte na kuchniach świata, quizy wiedzy o kulturach wielkich cywilizacji. Koordynator projektu – psycholog Julia Wieliczko, wraz z wychowawcami klas, przez cały rok szkolny będzie inspirować uczniów do wyboru zadań oraz ich wykonania w sposób ciekawy i twórczy.

#zkulturąmidotwarzy

Trzymaj Formę

Od kilku lat szkoła realizuje program edukacyjny o zbilansowanym odżywianiu i aktywności „Trzymaj Formę!”, któremu patronuje Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Polską Federacją Producentów Żywności. Ma on na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W jego ramach dostarczana jest wiedza o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich, opracowywanie diet i samodzielne wykonywanie posiłków. Wiele imprez szkolnych odbywa się pod hasłem „Trzymaj formę” i wówczas uczniowie przygotowują wspólnie zdrowe posiłki, rywalizują w różnych konkurencjach sportowych, mogą obliczyć swoje BMI czy popisać się swoją widzą o znajomości oznaczeń etykiet spożywczych. Do programu włącza się cała społeczność szkolna: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pielęgniarka, pracownicy obsługi. Koordynatorem programu jest nauczycielka biologii Grażyna Dorniak
Więcej informacji i materiały edukacyjne na temat programu można znaleźć pod linkiem
https://www.gov.pl/web/gis/trzymaj-forme–program-edukacyjny-o-zbilansowanym-odzywianiu-i-aktywnosci

Tradycyjny Sad

TRADYCYJNY SAD to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.
Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu założonego na  ogólnodostępnym terenie. 
Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew, który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko. Dzięki projektowi dotychczas na terenie naszej szkoły powstał Tradycyjny Sad składający się z jabłoni, drzew wiśni, czereśni, krzewów porzeczek, malin i agrestu.
Koordynatorem projektu jest ksiądz Damian Wierzbicki, który prowadzi go w naszej szkole od 2021 roku.

Europejski Dzień Sportu Szkolnego

Po raz pierwszy w tym roku nasza szkoła przyłączyła się do obchodów Europejskiego Dnia Sportu Szklnego – kampanii realizowanej pod hasłem #BeActive (bądź aktywny). Mimo, że w swojej nazwie przedsięwzięcie ma określenie europejski, to tak naprawdę ma charakter międzykontynentalny, bowiem bierze w nim udział 40 państw z różnych kontynentów: Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Idea zachęca do wspólnego spędzania czasu na zabawie, przy jednoczesnej promocji aktywności fizycznej. Mając świadomość, jak ważna jest walka z niewystarczającym poziomem aktywności fizycznej już od najmłodszych zdecydowaliśmy się do zorganizowania tej kampanii w naszej szkole. Ruch w tym dniu towarzyszył wszystkim podczas lekcji i przerw. Uczniowie klas 1-3 pracowali według opracowanego specjalnego ruchowego planu dnia, a pozostali wykonywali wcześniej przygotowane ćwiczenia. Całością kierowali szkolni koordynatorzy: nauczyciele Bogusława i Wiktor Błaszczykiewiczowie.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

W lipcu 2022 r. szkoła przystąpiła do projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy. Dzięki aktywności zostaliśmy zakwalifikowani i znaleźliśmy się w gronie 29 szkół objętych tym programem w województwie lubuskim. W ramach projektu został zamontowany czujnik jakości powietrza i wszyscy mieszkańcy mogą sprawdzać bieżące odczyty. Nauczyciele będą uczestniczyć w cyklu szkoleń dotyczących smogu i zmian klimatycznych oraz otrzymają materiały edukacyjne i dostęp do platformy e-learningowej do zajęć z uczniami.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. Planowane działania edukacyjno-informacyjne będą ukierunkowane na przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w tym zakresie zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej.

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Na podstawie z wydanego w lutym 2022 r. przez MEiN zmian rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkole od marca 2022 r. prowadzone są dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Do grudnia do zrealizowania są 383 godziny, w ramach których utworzono 13 grup, w tym prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz terapeutyczne. Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami otrzymują dodatkową pomoc, która ułatwi im przezwyciężanie problemów i pokonywanie trudności.

Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole

Tradycyjnie, jak od wielu lat, wszyscy uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”, która organizowana jest przez Celowy Związek Gmin CZG-12. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi na konieczność segregacji odpadów, która daje możliwość odzyskiwania surowców. Tegoroczna edycja konkursowa będzie trwać od 1 października 2022 r. do 19 maja 2023 r. Uczniowie mogą przynosić do szkoły makulaturę (posortowane gazety kolorowe, kartony), zgniecione butelki PET i puszki aluminiowe, baterie, zużyte płyty CD/DVD. Zebrane i posegregowane odpady odbierane są przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych z Długoszyna. W poprzednich latach ramach akcji organizowane były konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej, uczniowie na zajęciach wykonywali z odpadów m.in. ozdoby świąteczne i maskotki, dając im w ten sposób drugie życie.

Akademia Melomana

Od wielu lat uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w cyklicznych koncertach Akademia Melomana, organizowanych przez Lubuskie Biuro Koncertowe „Orfeusz” z Zielonej Góry. Są one okazją do spotkania się oko w oko z artystami, którzy wprowadzają młodych słuchaczy w świat muzyki. Uczniowie mają okazję nie tylko poznać różne gatunki muzyczne, ale również wzbogacają swoją wiedzę o o historię instrumentów, biografie kompozytorów, cechy charakterystyczne utworów. Artyści są zawsze przebrani zgodnie z epoką, z której pochodzą utwory czy też stroje regionu prezentowanej muzyki. Wśród bogactwa tematów znalazła się m.in. muzyka Meksyku, średniowiecznych Wikingów, polskiego szlacheckiego dworu, muzyka poważna polskich kompozytorów.

Nauka, Sport, Przyszłość

Projekt realizowany pod patronatem AZS AJP Gorzów Wielkopolski od 2017 roku. Jego celem jest popularyzacja koszykówki wśród uczniów szkół podstawowych. Dzięki temu promuje się zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego po zajęciach szkolnych. W jego ramach odbywają się dwa razy w tygodniu treningi prowadzone przez nauczycielkę Bogumiłę Błaszczykiewicz, dzięki której jest on realizowany. Oprócz tego cyklicznie organizowane są turnieje Mini Basket Ligi dla wszystkich szkolnych drużyn realizujących to przedsięwzięcie, raz w roku drużyny spotykają się na10-dniowym letnim obozie sportowym w Gościmiu, gdzie oprócz treningów koszykówki w hali i na powietrzu, dzieci mają różnego rodzaju zajęcia rekreacyjno – sportowe min. rowery wodne, pływanie w jeziorze i basenie krytym, ringo, tenis stołowy. Elementem projektu są comiesięczne wykłady dotyczące zdrowego stylu życia.

Skip to content