Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

W tym roku szkoła podstawowa otrzyma nową pracownię przyrodniczą. Zadanie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pod nazwą „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 55 555 zł, z tego 50 000 zł stanowi dotacja. Z pozyskanych funduszy podczas wakacji została wyremontowana klasa, a teraz czekamy na dostawę nowych mebli i pomocy dydaktycznych. Wszystkie podejmowane działania mają służyć edukacji ekologicznej uczniów i kształtowaniu postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Rekomendowane wpisy

Skip to content