Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Przełom tysiącleci przyniósł liceum w Rzepinie wiele istotnych zmian. Szkoła nieustanie podejmowała wyzwania stawiane w głównej mierze przez reformy oświatowe. Kolejni dyrektorzy Pan Piotr Kiewra i Bogumił Koźlarek dumnie stawiali czoła wszelkim próbom i z zaangażowaniem tworzyli wysoki poziom i pozytywny wizerunek szkoły.

W XXI wiek rzepińskie liceum wkroczyło z podniesioną głową. W 2004 roku dyrektorem szkoły została Pani Grażyna Goj. Baza lokalowa była cały czas modernizowana, gabinety wyposażane były w nowe sprzęty i meble. W szkole pojawiły się projektory multimedialne, komputery przenośne i sprzęt muzyczny. W 2005 roku do użytku została oddana długo wyczekiwana hala widowiskowo-sportowa. Po raz kolejny reforma oświaty zmodyfikowała formy kształcenia. Udało się wypracować tzw. profile klas, które były dostosowane do potrzeb i zainteresowań młodzieży. W ofercie pojawiło się również wiele zajęć pozalekcyjnych, co skutkowało rozwinięciem działalności wielu zespołów i kółek zainteresowań, m.in.: zespoły muzyczne Moment i Siara, zespół taneczny Celtic Dance, grupa gimnastyki artystycznej, grupy teatralne, drużyny sportowe. W skład grona pedagogicznego wchodzili kolejni absolwenci rzepińskiego LO, których zaangażowanie stale podnosiło poziom kształcenia. W 2017 roku szkoła przeszła kolejną rewolucję, liceum weszło w skład Zespołu Szkół w Rzepinie razem z rzepińską szkołą podstawową. Dyrektorem ZS została Pani Ewa Winiarczyk, a cała społeczność szkolna ruszyła ze zdwojoną silą do realizacji postawionych celów. Współpraca nawiązana z wieloma instytucjami z terenu właściwie całego kraju wniosła do naszego liceum nową jakość. Powstały nowe profile klas, które do dziś świetnie funkcjonują. Są to klasy akademicka, policyjna, psychologiczno-pedagogiczna i oddział przygotowania wojskowego. 

Dziś uczniowie nie muszą na lekcjach wychowania fizycznego rąbać drewna, by ogrzać szkołę, samorząd szkolny nie zajmuje się ochroną przed niszczeniem mienia szkoły i kradzieżą opału. Mieszkańcy internatu nie hodują trzody chlewnej ani nie uprawiają ogrodu, by urozmaicić posiłki. Zapewne zmagamy się z innymi trudnościami, ale na szczęście głód wiedzy, chęć rozwoju i  kreowania własnej przyszłości cały czas drzemie w młodych ludziach, a w nauczycielach nieustannie tli się poczucie odpowiedzialności za młode pokolenie. To dlatego „rzepiński ogólniak” rozwija się tak prężnie i zajmuje wysokie miejsce w niejednym rankingu, a najwyższe w sercach jego absolwentów. 

Dyrektorzy szkoły oraz lata pełnienia funkcji w opisanym czasie:

Piotr Kiewra (1990 – 1994)

Bogumił Koźlarek (1994 – 2003)

Grażyna Goj (2003 – 2007)

Ewa Winiarczyk (od 2007)

Rekomendowane wpisy

Skip to content