Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 kwietnia 2021, w wieku 76 lat, zmarł wybitny absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, prof. dr hab. Tadeusz Zgółka.

Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka urodził się 1 lutego 1945 roku w Rodatyczach. Edukację średnią ukończył w 1963 zdając maturę w Rzepinie, a następnie podjął studia na filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra filologii polskiej uzyskał w 1968 na podstawie rozprawy „Rozpoznawanie głosu nadawcy w zależności od granicznych częstotliwości przenoszonego pasma” przygotowanej w Zakładzie Fonetyki pod kierunkiem docenta Wiktora Jassema. W 1974 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk w zakresie logiki i metodologii nauk. W 1979 r. przeszedł do Instytutu Językoznawstwa, gdzie utworzył Zakład Metodologii Lingwistyki. W tym samym roku otrzymał też stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego.

Lata 90. przyniosły mu tytuł profesora nauk humanistycznych (1991 r.) oraz tytuł profesora zwyczajnego (1996 r.). Podczas swojej wieloletniej pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza piastował funkcję prodziekana (w latach 1981-85), a od 1982 r. dziekana Wydziału Filologicznego. W 1988 r. prof. Tadeusz Zgółka został pierwszym dziekanem Wydziału Neofilologii.

Profesor działał również poza uczelnią. Był członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Należał też do grona współorganizatorów Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Za swoje osiągnięcia był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

O śmierci pana profesora powiadomiła nas jego koleżanka ze studiów, pani Jadwiga Wudziska-Posadzy.

Rodzinie i przyjaciołom Pana Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia. 

Rekomendowane wpisy

Skip to content