Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Projekt jest realizowany od 2017 roku pod patronatem AZS AJP Gorzów Wielkopolski. Ma na celu popularyzację koszykówki wśród uczniów szkół podstawowych. Dzięki temu promuje się zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego po zajęciach szkolnych. W jego ramach odbywają się dwa razy w tygodniu treningi prowadzone przez opiekuna projektu panią Bogumiłę Błaszczykiewicz. Oprócz tego cyklicznie organizowane są turnieje Mini Basket Ligi dla wszystkich szkolnych drużyn realizujących to przedsięwzięcie. Raz w roku drużyny spotykają się na10-dniowym letnim obozie sportowym w Gościmiu, gdzie oprócz treningów koszykówki w hali i na powietrzu, dzieci mają różnego rodzaju zajęcia rekreacyjno – sportowe, m.in. rowery wodne, pływanie w jeziorze i basenie krytym, ringo, tenis stołowy. Elementem projektu są comiesięczne wykłady dotyczące zdrowego stylu życia.

Skip to content