Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza szkoły i uczniów klas IV- VIII do udziału w konkursie:
„DOBRE RADY NA ODPADY”.


Przedmiotem konkursu jest wykonanie krótkiej animacji w na temat gospodarki odpadami komunalnymi, segregacji odpadów, postępowania z odpadami problemowymi, sposobów na ograniczenie ilości odpadów w codziennym życiu itp. Celem konkursu jest przede wszystkim rozbudzanie wrażliwości ekologicznej i twórczego myślenia uczniów, stworzenie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych działań twórczych i motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań na temat ochrony środowiska.


Uczestnicy konkursu do tworzenia animacji mogą wykorzystać popularne programy oraz dostępne urządzenia jak tablet, telefon, komputer itp. umożliwiające zapisanie pracy konkursowej w formacie MOV, MPEG4 lub AVI.


Do wygrania rower, namiot lub sprzęt turystyczny/kempingowy!


Prace konkursowe należy przesłać na adres Celowego Związku Gmin CZG-12 do 23 kwietnia
br. (liczy się data stempla pocztowego). Szkoła może przesłać na konkurs max. 10 prac.

Szczegóły dostępne w Regulaminie – www.czg12.pl/Edukacja/Konkursy

Rekomendowane wpisy

Skip to content