Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

UDOSTĘPNIAMY❗ WSPOMINAMY❗????

➡️W kolejnych latach liczba uczniów i oddziałów stale rosła. Podjęto decyzję, by szkoła wyszła naprzeciw zainteresowaniom i predyspozycjom uczniów pochodzących z różnych środowisk i różnych części regionu.

➡️Od roku szkolnego 1971/72 w szkole zaczęto organizować oddziały o profilach: matematyczno-fizycznym,????biologiczno-chemicznym???? i ogólnym????, wprowadzono również zajęcia fakultatywne.

➡️Ponadto w strukturze liceum funkcjonowały różnego rodzaju studia zawodowe, które zaspokajały miejscowe potrzeby. Były to: Szkoła Przysposobienia Handlowego, Państwowe Kursy Nauczycielskie, Studium Mleczarskie, Zawodowa Szkoła Kolejowa i Wielobranżowe Kursy Zawodowe. Działało również Liceum dla Pracujących.

➡️Po wielu staraniach udało się otworzyć internat dla uczniów dojeżdżających. Początkowo zaadaptowano na ten cel budynek przy ul. Bohaterów Radzieckich, później przeniesiono go już do aktualnych pomieszczeń.

➡️Wieloletnim kierownikiem internatu był Wacław Nowicki.

➡️Młodzież internacka była systematycznie wdrażana do samodzielności i odpowiedzialności, świetnie funkcjonował w nim samorząd i sąd koleżeński.

➡️Ówczesne czasy wymagały od uczniów wszechstronnej zaradności wypełniali oni bowiem swoje obowiązki przy hodowli trzody chlewnej oraz uprawie ogródka, by urozmaicić swoje wyżywienie, a na lekcjach wychowania fizycznego rąbali drewno do ogrzania szkoły.

➡️Również pozostali uczniowie liceum mieli istotny wpływ na życie i wygląd szkoły. Instytucja stale borykała się z problemem kradzieży, więc samorząd szkolny organizował dyżury uczniów, których zadaniem było pilnować, by żarówki, bezpieczniki, krany i opał pozostawały na właściwym miejscu????

➡️Ogromną inwestycją, którą zrealizował dyrektor Antoni Masło było założenie instalacji centralnego ogrzewania w latach 1966/67.

➡️Rozbiórki pieców i uprzątania gruzów dokonała młodzież pod opieką wychowawców.

➡️Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się również wybudować boisko sportowe z bieżnią, skocznią i rzutniami. W te prace bardzo zaangażowany był nauczyciel wychowania fizycznego – Antoni Prysak.

➡️W kolejnych latach pod okiem Edmunda Dury dobudowano kort tenisowy, a z inicjatywy Tadeusza Umińskiego – nauczyciela geografii obok szkoły urządzono ciekawy ogródek geograficzny.

➡️W 1975 wybudowano boisko z nawierzchnia asfaltową do gry w piłkę ręczną. Pojawił się również pomysł budowy nowego budynku dla liceum…

Dyrektorzy szkoły oraz lata pełnienia funkcji w opisanym czasie:

  • Antoni Masło (1952 – 1968, 1973 – 1975)
  • Bogusław Sawicki (1968 – 1972)
  • Stefania Chuchro (1972 – 1973)
  • Tadeusz Umiński (1975 – 1984)

Rekomendowane wpisy

Skip to content