Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

➡️ W związku z udziałem Gminy Rzepin w konkursie „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz koniecznością weryfikacji poprawności danych złożonych w oświadczeniach informujemy, iż złożone oświadczenia wymagają uzupełnienia o dokumenty potwierdzające pokrewieństwo w linii prostej oraz miejsce zamieszkania dziecka, w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r.⚠️ Informujemy, że brak w/w dokumentów będzie skutkować wykluczeniem z programu Granty PPGR!✔ Więcej informacji pod numerem telefonu☎️: 95 7596 082 lub w pokoju nr 2️⃣ Urzędu Miejskiego w Rzepinie.

Rekomendowane wpisy

Skip to content