Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami:

 klasy LO – wtorek 7 września o godzinie 16:30.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III dotyczące egzaminów maturalnych – godzina 17:30  sala konferencyjna 

– klasy 4-8 SP  – środa 8 września o godzinie 16:00.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII o egzaminie ósmoklasisty – godzina 17:00 sala konferencyjna.      

klasy 1-3 SP – czwartek 09 września o godzinie 16:00.

Rady klasowe rodziców szkoły podstawowej i liceum spotykają się w czwartek 09 września o godzinie 17:00
w  sali konferencyjnej.  

Po zebraniach  wszyscy nauczyciele uczący dyżurują w gabinetach w godzinach 17.00 – 18.00.

WYKAZ GABINETÓW, W KTÓRYCH ODBYWAĆ SIE BĘDĄ SPOTKANIA:

LO

KLASAWYCHOWAWCAGABINET
1AAGATA MAY – LESZCZYŃSKA403
1BBOMUMIŁA BŁASZCZYKIEWICZ316
1CSYLWIA KUCHARCZYK101
1WANNA KUCHARCZYK116
2AMONIKA SOBAŃSKA212
2BIZABELA JANIAK203
2CMAGDALENA RYCERZ302
2WANNA MIECZKOWSKA313
3A(3)ALICJA PRZYBYLSKA223
3B(3)WIKTOR BŁASZCZYKIEWICZ301
3C(3)AGATA STANISZEWSKA218
3W(3)ELŻBIETA SAWA323
3A(4)MIROSŁAW JOZEFOWICZ321
3B(4)KATARZYNA KASIK221
3C(4)ANNA POLIŃSKA34
3W(4)MATEUSZ KUBIŚ402

SP

KLASAWYCHOWAWCA  GABINET
1AAGNIESZKA KOŁODZIŃSKA EDYTA MALAIKA JOANNA BOROWIAK25
1BMARTYNA MALINOWSKA8
1CJUSTYNA KRYNICKA10
1DKAMILA PIĄTKOWSKA7
2ARENATA KONIECZNA19
2BRENATA BIENIARZ18
2CMAŁGORZATA DĄBROWSKA24
2DJUSTYNA DUDZIS6
3APATRYCJA MICHALSKA MARZANNA KACPERSKA21
3BANNA SZURKO9
3CKATARZYNA SŁABĘCKA22
4AMARTYNA MALINOWSKA29
4BBOGUMIŁA BŁASZCZYKIEWICZ28
4CBOGUMIŁA PRZYBYŁ MAŁGORZATA WITENBERG30
5ABEATA MARKOWSKA33
5BEWELINA PYCH JUSTYNA DZIĄCKO HANNA FORRETER415
5CEDYTA MALAIKA408
5DKAMILA BINKIEWICZ413
6AMAŁGORZATA DĄBROWSKA412
7AMAŁGORZATA CHANAS HALINA SŁABĘCKA114
7BJOANNA TABAKA-WYPYCH32
7CZUZANNA SOBKO318
7DELŻBIETA KOWALSKA314
7EANNA KOWALCZYK410
8AWIOLETTA NOWAK31
8BAGNIESZKA PIÓRO215
8CBEATA CZERNIK217
8DAGNIESZKA BOJKO304
8EBARTOSZ CHRUL219

Rekomendowane wpisy

Skip to content