Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RZEPINIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że od 01 marca 2021r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej SP.

Wnioski o przyjęcie są dostępne w sekretariacie SP, na stronie http://www.zso.rzepin.org/ oraz w przedszkolu. Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać osobiście

w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 15:00 lub pod numerem telefonu 95 75 96 342 lub 95 75 96 348

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

-termin składania wniosków do 2 kwietnia 2021 r.,

-umieszczenie na tablicy informacyjnej w SP listy zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych – 20 kwietnia 2021r.

-złożenie przez rodziców w sekretariacie SP pisemnego oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole 21–30 kwietnia 2021r.

-umieszczenie na tablicy informacyjnej w SP lista dzieci przyjętych/nieprzyjętych – 5 maja 2021r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Rekomendowane wpisy

Skip to content