Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

ABSOLWENCI KLAS WOJSKOWYCH ZŁOŻĄ PRZYSIĘGĘ WOJSKOWĄ


5 września br. w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju odbędzie się
przysięga wojskowa dla absolwentów szkół objętych programem Certyfikowane
Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach skróconej służby przygotowawczej.


430 uczniów z II edycji programu, trwającej w latach 2018-2020, przez pięć tygodni szkoliło
się w wybranych jednostkach wojskowych: 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, 4 Pułku
Przeciwlotniczym w Lesznie, 19 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie, 20 Brygadzie
Zmechanizowanej w Bartoszycach, 7 Dywizjonie Lotniczym w Nowym Glinniku, 22
Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku, 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie, 33
Dywizjonie Rakietowym OP w Gdyni, 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku, Batalionie
Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach, Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa
Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu oraz 5 Pułku Chemicznym w
Tarnowskich Górach. Objęło ono szkolenia podstawowe, m.in. strzeleckie, taktyczne,
inżynieryjno-saperskie, a także z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia,
terenoznawstwa i łączności.


Po złożeniu przysięgi, od 7 września, absolwenci przejdą szkolenie specjalistyczne, którego
zwieńczeniem będzie egzamin, kończący się uzyskaniem specjalności wojskowej wartownika.
Jeśli zaliczą go pozytywnie, zostanie im nadany przydział mobilizacyjny, a co za tym idzie,
będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Ci którzy się na to nie
zdecydują, zostaną przeniesieni do rezerwy w stopniu szeregowego.


Skrócona służba przygotowawcza to specjalne rozwiązanie zaoferowane absolwentom szkół z
programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Uczniowie w ciągu trzech semestrów
nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbyli łącznie 185 godzin
lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Program działa od 2017 roku.
Dotychczas we wszystkich trzech edycjach wzięło w nim udział łącznie 124 szkoły i ponad 8
tys. uczniów. W roku szkolnym 2020/21 dołączy do nich kolejny rocznik młodzieży w ramach
IV edycji. Program koordynuje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem
Rzeczypospolitej”.
Skrócona służba przygotowawcza to rozwiązanie wyłącznie dla chętnych. Jednak znaczna
część absolwentów i tak deklaruje chęć zostania żołnierzami – część z nich aplikuje na
wojskowe akademie, inni chcą skorzystać ze szkolenia wojskowego na studiach cywilnych w
ramach Legii Akademickiej, jeszcze inni podejmują służbę w WOT

Rekomendowane wpisy

Skip to content