Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Przygotowania do rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych idą pełną parą. Kampania informacyjno-edukacyjna nabiera tempa. Dziś coś o tym, kto może się zarejestrować.

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI, świadomie podejmujący decyzję o rejestracji.

Rejestracja w ośrodku Dawców szpiku Fundacji DKMS może odbyć się jedynie w sytuacji, kiedy nie istnieją przeciwwskazania medyczne określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku oraz wytyczne określone przez Światową Organizację Dawców Szpiku (WMDA).

Zgodnie z wytycznymi, poniżej przedstawiono schorzenia bezwzględnie wykluczające z możliwości zostania Dawcą oraz wyjątki wymagające konsultacji medycznej z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS:

 • CHOROBY UKŁADU SERCOWO – NACZYNIOWEGO, np. zawał serca, zatorowość płucna, migotanie przedsionków, przebyta zakrzepica, tętniak aorty.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: arytmia, wady zastawkowe, nadciśnienie tętnicze lub inne.
 • CHOROBA NOWOTWOROWA – przebyta lub czynna (choroby u członków rodziny nie stanowią wykluczenia).
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: rak in situ szyjki macicy- wyleczony miejscowo.
 • CHOROBY ZAKAŹNE, np. HIV, HTLV, wirus zapalenia wątroby (WZW) typu B i C.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: każde inne przewlekłe lub niewyleczalne zakażenie oraz objawy sugerujące choroby zakaźne.
 • TRANSPLANTACJE włącznie z zastosowaniem materiałów biologicznych, w tym allogenicznych, ksenogenicznych, np. biorcy przeszczepów rogówki, twardówki, opony twardej, zastawki sercowej, nerki lub innych narządów.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: transplantacje z zastosowaniem tworzyw pochodzenia syntetycznego lub z wykorzystaniem tkanek własnych.
 • CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE, np. wrzodziejące zapalenia jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, miastenia, stwardnienie rozsiane, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Gravesa-Basedova, niedokrwistość autoimmunohemolityczna, choroby tkanki łącznej.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: łuszczyca, zapalenie tarczycy Hashimoto.
 • CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO, np. zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona), choroby złącza nerwowo-mięśniowego, choroba Creutzfeldta- Jakoba, zaburzenia napadowe (np. epilepsja).
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)i, operacje/poważne urazy głowy.
 • CHOROBY KRWI I SZPIKU: talasemia, sferocytoza, anemia aplastyczna, hemofilia oraz zaburzenia krzepliwości krwi (np. trombofilia).
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: małopłytkowość w dzieciństwie, niedokrwistość niedoborowa, umiarkowane zaburzenia w morfologii krwi.
 • ZABURZENIA PSYCHICZNE: schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania osób dorosłych.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: depresja, neurastenia.
 • CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE: nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: Hashimoto, hiperprolaktynemia.
 • INNE CHOROBY, TAKIE JAK: wielotorbielowatość nerek, jaskra, osteoporoza, liczne rozległe zabiegi operacyjne zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym (więcej niż 3) z wyjątkiem cesarskich cięć, urazy wielonarządowe.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: astma oskrzelowa, alergie, atopowe zapalenie skóry. Liczne rozległe zabiegi operacyjne, zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym (z wyjątkiem cesarskich cięć) oraz urazy wielonarządowe także każdorazowo wymagają wyjaśnienia (rodzaj zabiegu i jego przyczyna).
 • LEKI: leki wpływające na układ krwiotwórczy, cytostatyki, środki immunosupresyjne.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: inne leki stosowane przewlekle (na stałe).
 • UZALEŻNIENIA: alkohol, narkotyki, leki
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: wieloletni okres trwałej abstynencji bez rozpoznania narządowych powikłań uzależnienia.

(informacje pozyskano ze strony Fundacji DKMS – https://www.dkms.pl/faq/kto-moze-zarejestrowac-sie-jako-potencjalny-dawca-krwiotworczych-komorek-macierzystych)

Rekomendowane wpisy

Skip to content