Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach realizuje Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat słubicki, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którzy zamierzają podjąć naukę w szkole wyższej, policealnej lub kolegium. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie mogą skontaktować się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28, tel. 95 758 21 40 wew. 23 lub 505 251 043. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl. Wnioski można złożyć elektronicznie za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON – www.sow.pfron.org.pl lub w wersji papierowej (wnioski dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I – od 1 marca go 31 sierpnia 2023 r.;

Moduł II – od 1 września do 10 października 2023 (dot. roku akademickiego 2023/2024).

Rekomendowane wpisy

Skip to content