Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Zespół Szkół w Rzepinie przystępuje do Programu „Nawigacja w każdą pogodę”. W Programie wezmą udział 1️⃣ klasy LO.Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” została opracowana przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w ramach programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”.😁Celem programu jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia.Wychowawcy, pedagodzy, oraz psycholog będą pracować nad tym, żeby:👍 zapoznać uczniów ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,🤘wzmocnić kompetencje rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów,🤟podtrzymywać przyjazny klimat szkoły.Program został opracowany zgodnie z koncepcją 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, jego szkolnym koordynatorem jest psycholog szkolny, Pani Julia Wieliczko.🥰

Rekomendowane wpisy

Skip to content