Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Tym razem wspólnie z absolwentką naszego liceum Kamilą Markiewicz ❤️ opublikowali nowe dane o występowaniu chronionych i zagrożonych gatunków porostów epifitycznych w okolicy Rzepina i na Pojezierzu Lubuskim, jako współautorzy pracy o zasięgu ogólnopolskim: Kossowska M. i in. Materiały do rozmieszczenia porostów i grzybów naporostowych Polski, 2. Wiadomości Botaniczne 66, 661 (link do artykułu: https://pbsociety.org.pl/repository/handle/20.500.12333/317).

Część z tych badań była wykonywana przez Kamilę Markiewicz na potrzeby pracy badawczej na Olimpiadę Biologiczną w 2019/2020 roku. Kamila jest obecnie studentką 1. roku weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).😁

Po raz kolejny raz nasze okoliczne rezerwaty przyrody „Mokradła Sułowskie” i „Łęgi koło Słubic” okazują się być cennymi ostojami dla chronionych i zagrożonych gatunków. Znaleziska porostu kobiernika orzęsionego (na zdjęciu) są pierwszymi całej w zachodniej Polsce. Jest to porost będący wskaźnikiem starych naturalnych lasów i jego wystąpienia w lasach gospodarczych Puszczy Rzepińskiej są zaskakujące. Jedno ze stanowisk kobiernika, znalezione przez p. Michała Smoczyka, znajduje się bardzo blisko Rzepina, na znanym wszystkim Rzepinku.

Rekomendowane wpisy

Skip to content