Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Kolejne 3️⃣ monitory interaktywne wzbogacają bazę dydaktyczną liceum. Tym razem środki pozyskane zostały z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, wkład własny Gminy Rzepin wyniósł 3,5 tys. Dziękujemy za inwestycję w przyszłość naszej młodzieży 😍JESTEŚMY NOWOCZESNĄ SZKOŁĄ. Na wyposażeniu LO znajduje się już 1️⃣4️⃣ monitorów interaktywnych 🙆, 4️⃣ tablice interaktywne, 2️⃣9️⃣ projektorów multimedialnych👍, 2️⃣ multimedialne pracownie językowe🥰, terminalowa pracownia komputerowa z 2️⃣4️⃣ stanowiskami🤩. PODSUMOWUJĄC, we wszystkich gabinetach lekcyjnych w LO dostępne są multimedialne pomoce dydaktyczne.😍 Korzyści płynące z posiadania takiego sprzętu są ogromne:✅ Lekcje prowadzone przy użyciu monitorów interaktywnych są dużo ciekawsze, co wzbudza zainteresowanie uczniów i pozwala na prowadzenie lekcji w sposób bardziej uporządkowany i angażujący. ✅ Wspólne rozwiązywanie problemów matematycznych, czy zadań z dowolnego przedmiotu pozytywnie wpływa na współpracę między uczniami, a także na relacje uczeń – nauczyciel. ✅Monitor interaktywny równolegle oddziałuje na różne zmysły, co pozwala na bardziej efektywne przyswajanie wiedzy i zwiększa zainteresowanie lekcją. ✅ Poprawa koncentracji uczniów podczas lekcji pozwala na lepsze zrozumienie opracowywanego materiału.

Rekomendowane wpisy

Skip to content