Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Kiermasz Podręczników – Regulamin

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2024 r. poz. 750), art.22b  szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót podręcznikami na terenie placówki.

 Celem kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników uczniom z liceum.

1. Używane podręczniki może sprzedać i kupić każdy uczeń naszej szkoły za zgodą rodziców (opiekunów).

2. Obrót używanymi podręcznikami będzie odbywał się w ostatnim tygodniu roku szkolnego w godzinach pracy pedagoga szkolnego (8.00 – 13.00) w gabinecie nr 400 oraz we wrześniu nowego roku szkolnego 2024/2025.

3. Sprzedaż – kupno podręczników odbywa się za zgodą rodziców (opiekunów).

4. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie wraz z rodzicami. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan podręcznika.

5. Każdy uczeń przed sprzedażą i zakupem podręczników jest zobowiązany do zapoznania się ze szkolnym zestawem podręczników obowiązujących w kolejnym roku szkolnym (spis będzie dostępny na stronie internetowej szkoły: www.zsrzepin.org oraz będzie dostępny również podczas trwania kiermaszu).

6. Odbiór pieniędzy i podręczników, które nie zostały sprzedane – od października 2024 r.

7. Uczeń otrzymuje całą kwotę za sprzedane podręczniki.

8. Każdy podręcznik powinien mieć metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia sprzedającego podręcznik, klasa, cena podręcznika – wypisane ołówkiem na pierwszej stronie podręcznika.

9. Szkoła prowadzi sprzedaż tylko w formie gotówkowej. Nie przyjmuje kart płatniczych, przelewów itp.

10. Podręczniki (w przypadku braku możliwości zapłaty w danym dniu) będą odkładane maksymalnie do 3 dni roboczych. W przypadku nieodebrania ich w wyznaczonym terminie wracają do puli sprzedaży.

11. Podręczniki nie będą kompletowane, odkładane na prośbę kupujących.

Rekomendowane wpisy

Skip to content