Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Umiejętności w tym zakresie uczniowie naszej szkoły mogą doskonalić podczas zajęć prowadzonych w EKOPRACOWNI, która została utworzona dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 55 555 zł, z tego 50 000 zł stanowiła dotacja.

Ułatwieniem odpowiedzi na pytanie Jak prawidłowo segregować odpady? jest także przygotowane webinarium do obejrzenia, którego wszystkich zachęcamy. Rozwieje ono wiele wątpliwości i będie ono sprawdzianem czy dotychczas robiliśmy to dobrze.

Rekomendowane wpisy

Skip to content