Telefon

95 759 63 48

Email

zsorzepin@wp.pl

Sekretariat

Pon - Pt: 07:00-15:00

Showing: 191 - 200 of 200 RESULTS

Świadectwa dojrzałości w rękach absolwentów

5 lipca tegoroczni absolwenci odebrali z rąk Dyrektora Szkoły upragnione świadectwa dojrzałości. Gromkimi brawami nagrodzono maturzystów, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Mistrzem maturalnych testów został Miłosz Ziółkowski ze średnim wynikiem z …

🥰ŚWIĘTO PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

2 lipca Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie – Ewa Winiarczyk oraz Zastępca Burmistrza Rzepina – Krystian Pastuszak uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu, jakim była 25. rocznica powstania 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej …

PODSUMOWANIE ROKU 🤓 I … TRUDNE ROZSTANIA😔

1 lipca nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Rzepinie uczestniczyli w radzie pedagogicznej podsumowującej rok szkolny /. Spotkanie przybrało wyjątkowo uroczysty charakter, bowiem było tym ostatnim dla pięciorga fantastycznych, wyjątkowych …

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

czerwca zakończył się rok szkolny dla uczniów liceum ogólnokształcącego. Jak co roku była to okazja do wyróżnienia tych, którzy ciężką pracą i sumiennością osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Podczas uroczystego …

Każdy ma coś, co może dać innym…

W ramach projektu finansowanego przez PZU uczniowie klasy 1C LO objęli opieką zwierzęta zamieszkujące Zagrodę Leśną w Radzikowie. Udział w projekcie stworzył możliwość nabycia wielu cennych wiadomości i umiejętności. Hitem …

Strzelanie na wesoło

Do ćwiczenia celnego oka zaprosiła kadetów I oddziału przygotowania wojskowego koordynator wojskowych klas mundurowych Pani Anna Mieczkowska oraz Pani Agnieszka Pióro . Paintball w Batalionie Zachód w Międzyrzeczu odbył się …

Lubimy takie odwiedziny…

Lubimy takie odwiedziny… Lekcję otwartą biologii w zakresie rozszerzonym dla młodszych kolegów i koleżanek poprowadziła świeżo upieczona absolwentka naszego liceum – Kamila Markiewicz. W ramach programu stypendialnego finansowanego ze środków …

O WAŻNYCH SPRAWACH, Z WAŻNYMI LUDŹMI…💪

O ważnych sprawach, z ważnymi ludźmi… 14 czerwca odbyły się konsultacje w sprawie nowych zasad przyznawania Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentowali nas …

Skip to content