REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

    Zachęcamy wszystkich uczniów klas III gimnazjum oraz VIII szkoły podstawowej i ich rodziców do zapoznania się z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum,
a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.
Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

WAŻNE DOKUMENTY:

PODANIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PODANIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLASY MUNDUROWEJ
PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
ZASADY REKRUTACJI DO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ZASADY REKRUTACJI DO CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO