PROJEKTY

ROK SZKOLNY 2017/2018

: PROJEKT: "ZDROWA JA":
: PROJEKT: "Z NAUKĄ POD RĘKĄ":
    W grudniu zakończyła się realizacja projektu „Zdrowa Ja”, który odbywał się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Do tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia zakwalifikowanych było 1200 dziewcząt z 48 szkół z całej Polski. Z rzepińskiego gimnazjum przystąpiło do niego 20 uczennic z klas trzecich. Dyplomy i nagrody rzeczowe dla czterech najaktywniejszych zostały wręczone podczas jarmarku bożonarodzeniowego.
Mamy nadzieję, że podejmowane w nim działania, przyczynią się do trwałej zmiany stylu życia oraz, że wiedza dotycząca zdrowia i zachowań prozdrowotnych będzie solidną bazą do zdrowej przyszłości jego uczestniczek.
Elżbieta Kołosza


zs zs

    Od listopada 25 dziewcząt z klas drugich gimnazjum Zespołu Szkół w Rzepinie uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie „Zdrowa Ja”.
W przedsięwzięciu tym bierze udział 1200 dziewcząt z 48 szkół z terenu 16 województw. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz zmiana niekorzystnych zachowań związanych ze zdrowiem. Uczestniczki motywowane będą do zwiększenia aktywności fizycznej, ograniczenia siedzącego trybu życia, właściwego odżywiania, a także rezygnacji z zachowań ryzykownych tj. palenia papierosów, picia alkoholu czy zażywania narkotyków. Realizacja tych założeń odbywać będzie się nie tylko tradycyjnymi metodami zajęć warsztatowych, ale przede wszystkim poprzez wykorzystanie techniki telemonitoringu. Wprowadzono tutaj element innowacyjny w formie opaski monitorującej, którą otrzymują uczestniczki. Elektroniczna opaska przypominać będzie o aktywności fizycznej, właściwej diecie i wypoczynku. Za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji dziewczęta będą otrzymywały zadania do wykonania i będą mogły ze sobą rywalizować w zdrowym stylu życia. Nowoczesna technologia i forma zabawowa ma zachęcić do zmiany niewłaściwych nawyków i wzrostu zainteresowania dziewcząt swoim zdrowiem. Organizatorzy mają nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości ich dobrym zdrowiem i samopoczuciem.
Podczas pierwszych zajęć uczestniczki otrzymały opaskę oraz zostały zapoznane z jej obsługą i korzystaniem z aplikacji. Szczególne zainteresowanie wzbudziła zakładka „rywalizacja”, w której dziewczęta rywalizują ze sobą wykonaniu zadań. Forma telemonitoringu ma zachęcać dziewczęta do aktywności fizycznej, przypomina o konieczności codziennego ruchu
i zasadach zdrowego stylu życia.
Kolejne spotkanie poświęcone było formom aktywności fizycznej i wykonaniu pracy plastycznej na konkurs postaci asystenta mobilnego projektu „Zdrowa Ja”. Jury spośród nadesłanych prac wybierze jedną postać, która towarzyszyć będzie wszystkim uczestniczkom przez cały czas trwania projektu.
Elżbieta Kołoszazs zs zs zs zs


..: do góry :
    Dlaczego ciasto tak pięknie rośnie?- to temat dzisiejszych zajęć projektowych z chemii w ramach projektu "Z nauką pod rękę" tym razem materiałem badawczym była soda oczyszczona i amoniaczek substancje powszechnie stosowane w kuchni jako spulchniacze ale nie tylko. Uczniowie naszego liceum zajmowali się badaniem składu tych substancji ale także badali właściwości i zastosowanie produktów powstałych z ich rozkładu ??

Anna Mieczkowskaaut aut aut aut..: do góry :    Realizacji projektu "Z nauką pod rękę" ciąg dalszy. Na zajęciach projektowych z chemii prowadzonych pod czujnym okiem nauczycielki chemii pani Anny Mieczkowskiej, uczniowie klas licealnych, tym razem zajmowali się badaniem obecności wiązań wielokrotnych w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych stosując nowatorską metodę eksperymentalną IBSE- nauczanie przez badanie z zastosowaniem eksperymentu w Małej Skali laboratoryjnej.

Anna Mieczkowskaaut aut aut aut aut aut aut aut..: do góry :