1 2 3 4
 
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ

  • Szkoła Podstawowa nr 1

    z oddziałami integracyjnymi

  • LICEUM

    Ogólnokształcące

  • Serdecznie zapraszamy

    do nas


INTERNAT


ROK SZKOLNY 2020/2021


zs
zs zs

..: do góry :ROK SZKOLNY 2019/2020

zs

..: do góry :
..: do góry :ROZLICZENIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W INTERNACIE W RZEPINIEZESTAWIENIE PŁATNOŚCI ZA INTERNAT W RZEPINIE MARZEC 2020
SALDO marzec
ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI ZA INTERNAT W RZEPINIE LUTY 2020
SALDO luty
ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI ZA INTERNAT W RZEPINIE STYCZEŃ 2020
SALDO styczeń
SALDO styczeń
ZESTWIENIE PŁATNOŚCI ZA INTERNAT W RZEPINIE GRUDZIEŃ 2019
Prosimy o sprawdzenie stanu opłat za wyżywienie w internacie w Rzepinie. Zestawienie obejmuje saldo na dzień 11.12. 2019 r. Znak „-„ przy kwocie oznacza zaległość, którą niezwłocznie należy uregulować poprzez wpłatę na konto 68 8371 0009 0001 8151 2000 0190.
Przypominamy, że opłaty za wyżywienie wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca. Prosimy o dotrzymywanie terminu.
SALDO grudzień


W celu ułatwienia kontroli wpłat za wyżywienie w internacie w Rzepinie, każdemu uczniowi przydzielono numer, pod którym można sprawdzić rozliczenie. Znak „-„ przy kwocie oznacza zaległość, którą niezwłocznie należy uregulować poprzez wpłatę na konto
68 8371 0009 0001 8151 2000 0190.
Co miesiąc na stronie internetowej będzie publikowane saldo. Poniżej zestawienie za wrzesień – październik. Przypominamy, że opłaty za wyżywienie wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca.
Prosimy o dotrzymywanie terminu.

SALDO WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK , plik xlsx
SALDO WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK , plik pdf

STAWKA WYŻYWIENIOWA W INTERNACIE W STAROŚCINIE

STAWKA WYŻYWIENIOWA W INTERNACIE W STAROŚCINIE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU WYNOSI 13 ZŁ.
W PIĄTEK W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE JEST TYLKO ŚNIADANIE OPŁATA JEST POMNIEJSZONA DO 4 ZŁ.ORGANIZACJA DOJAZDÓW UCZNIÓW ZAKWATEROWANYCH
W INTERNACIE W STAROŚCINIE W NIEDZIELĘ

Uczniowie zakwaterowani w internacie, którzy chcą skorzystać z dojazdu szkolnego w niedzielę zobowiązani są w każdym tygodniu do wpisania się na listę.
Lista dostępna jest w sekretariacie klas 5-8 SP. Brak wpisu oznacza, że rodzice we własnym zakresie organizują dojazd dziecka do internatu w Starościnie.
Uczniowie korzystający z niedzielnego zorganizowanego dojazdu spotykają się w internacie w Rzepinie i tam oczekują na przejazd.
Jeżeli dzień przyjazdowy wypada w innym dniu niż niedziela, obowiązuje wyżej przedstawiona procedura – wpis na listę najpóźniej w przedostatni dzień pracy szkoły.
ODPISY ZA WYŻYWIENIE W INTERNACIE

1. Chcąc skorzystać z odpisów za wyżywienie w internacie wychowanek lub jego rodzice muszą z wyprzedzeniem zgłosić nieobecność.
2. Zgłoszenia dokonuje się osobiście u intendenta lub dzwoniąc:
- internat w Rzepinie – 95 759 63 48
- internat w Starościnie - 95 759 62 39
3. Odpis za wyżywienie jest możliwy jeżeli nieobecność została zgłoszona:
- trzy dni wcześniej –dotyczy nieobecności planowanej (np. wycieczka, obóz)
- jeden dzień – dotyczy nieobecności losowej (np. choroba)
4. Niedotrzymanie w/w terminów może skutkować brakiem odpisu.
5. W przypadku zgłoszenia nieobecności w tym samym dniu co nieobecność nie ma możliwości dokonania odpisu.
6. Przy dokonaniu zgłoszenia odpisu spowodowanego planowaną nieobecnością uczeń musi zgłosić się z karnetem żywieniowym do intendenta w celu wykreślenia dni odpisu. Nie dotyczy to nieobecności losowych zgłaszanych telefonicznie.
7. Wszelkich informacji na temat opłat za wyżywienie udziela:
- internat w Rzepinie – intendent
- internat w Starościnie – kasa
8. Na stronie internetowej ZS w Rzepinie w zakładce INTERNAT co miesiąc będzie publikowana lista, na której można sprawdzić stan wpłat za wyżywienie uczniów zakwaterowanych w internacie w Rzepinie.INFORMACJA DLA UCZNIÓW ZAKWATEROWANYCH W INTERNACIE W STAROŚCINIE.

1. Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 13 zł.
2. Pieniądze wpłaca się na konto Technikum Leśnego
46 1010 1704 0057 4413 9134 0000
3. Opłaty należy dokonać do 10 każdego miesiąca.
4. W dniach wyjazdowych stołówka wydaje wyłącznie śniadania, w dniach przyjazdowych nie ma kolacji.
5. We wrześniu za wszystkie dni pobytu należy wpłacić 237 zł.
6. Uczniowie do szkoły w Rzepinie dojeżdżają autobusem (bez pokrywania kosztów)
- Starościn – Rzepin – 7:25
- Rzepin – Starościn – 14:25
6. Rodzice, którzy nie wpłacili kaucji i opłaty za środki czystości proszeni są o uregulowanie opłatności.Informacja dla wychowanków internatu w Rzepinie

1. Zakwaterowanie w dniu 1 września w godzinach 19:00 - 21:00.
2. Każdy wychowanek powinien mieć własną pościel (szkoła zapewnia kołdry poduszki i koce), pokoje nie są wyposażone w naczynia.
3. Przy zakwaterowaniu uczniów będzie:
- pobierana opłata roczna za środki czystości w wysokości 100 zł oraz kaucja w wysokości 100 zł na poczet ewentualnych szkód (zwracana, gdy nie będzie szkód)
- podpisywana umowa na zakwaterowanie w internacie oraz oświadczeń.
Dzienna stawka wyżywieniowa (śniadania, obiady, kolacje) wynosi 12 zł. We wrześniu kwota za wyżywienie wynosi 252 zł (12 zł x 21 dni). Należność wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca na konto 68 8371 0009 0001 8151 2000 0190.

REGULAMIN INTERNATU, plik word

PODANIE DO INTERNATU, plik word

PREZENTACJA INTERNATU