DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ

DYREKTOR EWA WINIARCZYK


WICEDYREKTOR BEATA KRYNICKA

WICEDYREKTOR ELŻBIETA KOŁOSZA

WICEDYREKTOR SYLWIA KUCHARCZYK

aut

Dyżury dyrekcji i pedagoga w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00.