ADMINISTRACJA

SEKRETARIAT:
Trojan Joanna
tel: 95 759 63 48

Sidorowicz Marta
tel: 95 759 63 42

Samodzielny Referent ds. kadr i płac:
Leśniewska Katarzyna
tel: 507 760 946
e-mail: kadry_zsrzepin@wp.pl

Intendent:
Sobieraj Teresa
tel: 95 7596 348